Napoleonova kapa

Mi ćemo je tako zvati.

Krovne kućice su tehnički gledano krovovi u krovovima. One su prvo nastale kao odzračnici krovova s velikim tavanskim prostorom. Stari građevinari su znali da samo brzom izmjenom vanjskog i unutarnjeg zraka u cijelom tavanu mogu produžiti vijek trajanja jednog krova i više desetaka godina. Tako su krovne kućice za odzračivanje tavana bile veoma uobičajena pojava na našim krovovima. Danas ih možete vidjeti u starim gradovima koji su sačuvali svoju arhitekturu, na starim dvorcima, kurijama i sl. Takve odzračnike zamijenili su drugi, napravljeni od lima koje je lakše, brže i jednostavnije ugraditi. Pravi primjeri krovnih odzračnika još rade i mogu se vidjeti u Dubrovniku.

U posljednje su vrijeme ljudi shvatili da se ispod krova dobiva veliki novi stambeni prostor, a s krovnim kućicama dnevna svjetlost za taj prostor. Krovne se kućice vraćaju na naše krovove i ponovno su sastavni dio arhitekture krovova. Samo, danas krovne kućice imaju sasvim druge dimenzije u odnosu na stare krovne odzračnike, s kojih su pospani golubovi promatrali gradove i krovove koje već stotinama godina grade naše kolege, tesari, limari i krovopokrivači. Kod izrade Napoleonove kape postoje pravila kojih se trebamo pridržavati jer bi pokrivanje kućice mogao biti veliki problem.

Prvo pravilo je odnos visine i širine. Kao što vidite na slici, visina kućice je H, a širina L. Taj odnos je min 1 : 5 ( 1:6, 1:7, 1:8) itd. To znači da ako je kućica visoka 1 m , njezina širina mora biti 5 m, 6 m ili 7m, samo ne smije biti manja od 5 m.

Kada se zna širina, potreban je radijus kružnica. Postoji više načina određivanja radijusa, a mi ćemo u ovom broju obraditi jedan. Širina L = 7,2 m a visina H = 1,2 m Povucite okomitu liniju iz točaka A i B i to pola ukupne širine kućice, a to je 3,6 m. Zatim spojite linijama točke AC i BC. Točke D i C dobijamo tako da iz točke F crtamo kružnicu radijusa L/2. Sjecište kružnice i linije AC je točka D.

Isto napravite s druge strane gdje ćete dobiti točku E. Spojite linijama točke FD i GE zatim ih produžite do sjecišta u točki M. Nacrtajte kružnicu radijusa MC iz točke M od točke D prema točki E. Konstrukcija je gotova!

Drugo pravilo je razlika nagiba glavnog krova i nagiba na krovnoj kućici ne smije biti veća od 12 stupnjeva ili kao što piše na slici, razlika nagiba mora biti manja ili jednaka 12 stupnjeva.

Mora se paziti da nagib krova na krovnoj kućici bude u skladu s minimalnim nagibom propisanim za crijep kojim ćete pokrivati kućicu . Ako ste sve dobro isplanirali i svi nagibi i mjerila odgovaraju, ali je na kraju nagib na krovnoj kućici ispod 25 stupnjeva , a Napoleonovu kućicu treba pokrivati s biber crijepom, nešto treba mijenjati jer je min. nagib za pokrivanje biber crijepom 25 stupnjeva