Nastavak gradnje južnog traka obilaznice Vinkovaca

VINKOVCI– U 2006. godini u proračunu Grada Vinkovaca predviđeno je približno 23 milijuna kuna za gradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture.

Polovica toga iznosa predviđena je za održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnju atmosferskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje čistoće javnih površina i održavanje javne rasvjete i potrošnju električne energije. Pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada Vinkovaca Ante Slišković ističe da, kada je riječ o komunalnoj opremljenosti, grad nikada ne može biti u potpunosti zadovoljan, budući da i bogatije sredine imaju problema. – Naravno, i kod nas ima problema i bit će ih još, jer sredstva koja se izdavaju za gradnju komunalne infrastrukture i za njeno održavanje nikada nisu dostatna. Zahtjevi su preveliki. Mi još uvijek nismo riješili potpuno kanalizacijsku mrežu, nismo riješili veliki broj prometnica, posebno u rubnim dijelovima grada. Jedino možemo reći da smo zadovoljni s ulaganjem u vodovodnu mrežu, jer je više od 90 posto grada opskrbljeno pitkom vodom, ističe pročelnik. Kako bi se udovoljilo potrebama građana, gradska uprava prilikom izrade programa konzultira i mjesne odbore koji najbolje poznaju situaciju na terenu i čije primjedbe i prioriteti ipak nađu svoje mjesto u programima gradnje i održavanja. Pročelnik Slišković istaknuo je i zadovoljstvo pokrivenošću grada javnom rasvjetom. Veći dio grada, naime, pokriven je javnom rasvjetom, tvrdi Slišković, te dodaje da nema prostora koji nije u dobroj mjeri osvijetljen. Trend osvjetljavanja nastavlja se i u tekućoj godini, pa će tako stupovi javne rasvjete biti postavljeni u nekoliko ulica na Kanovcima, a nastavit će se i postavljanje stupova javne rasvjete u Mirkovcima. Aktualne su i najave nastavka gradnje gradske obilaznice i to njenog južnog traka. Od križanja s cestom Vinkovci – Županja gradit će se dio, odnosno treća faza južne obilaznice do industrijske zone, točnije do spoja s istočnom obilaznicom koja je u projektnoj fazi. Za nju je ishođena lokacijska dozvola, a izrađena je i studija zaštite okoliša, kao i za treću fazu južne obilaznice. Slišković ističe i da bi se istočna obilaznica spajala s cestom D-46 Vinkovci – Županja, prolazila istočno od industrijske zone, uz trasu budućeg kanala Dunav-Sava, između Nuštra i Cerića, te izišla iza Nuštra na cestu Vinkovci – Vukovar. Autor: M. DRAŽIĆ-KARALIĆ Izvor: www.Glas-Slavonije.hr

]]>