Nastavlja se gradnja zapadne obilaznice

Hrvatska – Hrvatske ceste neće morati platiti komunalni doprinos u iznosu od čak 628.245 kuna kako bi mogle nastaviti gradnju zapadne obilaznice Osijeka i izmještanje trase državne ceste D-7 od Darde do Osijeka.

Upravni odjel za upravne i pravne poslove Osječko-baranjske županije poništio je rješenje Upravnog odjela za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet Grada Osijeka prema kojemu su Hrvatske ceste obvezne platiti komunalni doprinos za gradnju na spomenutoj dionici. Odmah nakon tog pozitivnog rješenja, Ministarstvo graditeljstva izdalo je Hrvatskim cestama građevinsku dozvolu za gradnju desetak kilometara duge dionice zapadne osječke obilaznice (od čvorišta u Strossmayerovoj do Švajcvarnice u Baranji) na kojoj će biti i novi cestovni most preko Drave. Odluka o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, pa potom njezino drugostupanjsko poništenje nije posljedica spora Grada i Hrvatskih cesta, već neusklađenih odredbi dvaju zakona. A odredbu o naplati komunalnog doprinosa državna je uprava propisala jedinicama lokalne samouprave. Nakon što su početkom godine dobile rješenje o plaćanju komunalnog doprinosa, bez čega nisu mogle dobiti građevnu dozvolu, Hrvatske ceste uložile su žalbu pozvavši se na gotovo istovjetan slučaj u kojemu im je Grad Vrbovec također odredio obvezu plaćanja komunalnog doprinosa od 2,7 milijuna kuna za gradnju dionice državne ceste Vrbovec – Gradec. I u tom slučaju žalba Hrvatskih cesta je prihvaćena, a rješenje o plaćanju poništeno.

“Kvaka” je u tome što Zakon o javnim cestama, na koji se pozivaju Hrvatske ceste, kaže da su javne ceste “opće dobro na kojemu se ne može stjecati pravo vlasništva”, dok u Zakonu o komunalnom gospodarstvu, na koji se pozivaju jedinice lokalne samouprave, stoji da “doprinos plaćaju vlasnici, odnosno korisnici građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti”. U pravnom sektoru Hrvatskih cesta tumače kako se ta odredba Zakona o komunalnom gospodarstvu odnosi samo na stvari i prava koje su u slobodnom pravnom prometu što državne ceste nisu. Na pitanje jesu li zatražili izmjene, odnosno usklađenja dvaju zakona koji različito tumače obvezu plaćanja komunalnog doprinosa, u Hrvatskim cestama kažu kako su to zatražili još 21. ožujka ove godine od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka. “Zatražili smo tumačenje, uz zahtjev da Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva da obvezni naputak jedinicama lokalne samouprave da Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste kod izgradnje javnih cesta nisu obveznici plaćanja komunalnog doprinosa ili da im isto ministarstvo izda građevnu dozvolu bez potvrde o plaćanju ili oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa. Međutim, do danas nismo dobili odgovor na ovu našu inicijativu”, napomenuo je u ime Hrvatskih cesta Ante Busija, direktor Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove. Autor: M.FILIPOVIĆ Izvor: Glas Slavonije www.glas-slavonije.hr

Kuhinje – gradimo.hr

]]>