Ne kupujte bez provjere

SPLIT – Zašto nadležno ministarstvo na svojim internet stranicama ne obznani popis investitora koji učestalo krše zakon i grade bez građevinske dozvole?

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na svojoj internet stranici www.mzopu.hr, nema popis onih investitora koji učestalo krše zakon i grade bez građevinske dozvole i čiji objekti izlaze izvan dopuštenih gabarita — svojevrsnu crnu listu. Iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, naime, smatraju da takve stranice ne bi trebalo ni biti jer bi samo mogla štetiti potencijalnim kupcima stanova, jer činjenica da neki investitor nije na popisu, ne znači automatski da gradi legalno. Često se stanovi kupuju prije početka gradnje, a građevinska inspekcija može intervenirati tek nakon što gradnja počne. Objavljivanje crne liste investitora na webu bilo bi kontraproduktivno jer bi potencijalnim kupcima davala lažnu sigurnost, smatraju u Ministarstvu. Upravo zbog toga, svaki investitor dužan je budućem kupcu stana prije početka gradnje, kad ovaj to zatraži, dati na uvid svu potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje legalnost stana, potpisanu i ovjerenu od nadležnog tijela državne uprave.

To konkretno znači lokacijsku dozvolu ili izvod iz detaljnog plana uređenja, koji izdaje i potpisuje Ured državne uprave za prostorno planiranje i graditeljstvo. Na osnovi toga naručuje se glavni projekt, koji mora biti usklađen s lokacijskom dozvolom, koji se uz dokaz o pravu građenja (vlasnički list) prilaže Uredu državne uprave za dobivanje građevinske dozvole. Tek je sa svim spomenutim dokumentima kupac siguran da je kupio legalan stan. Ako pojedini investitor tijekom gradnje objekta i iziđe izvan gabarita propisanih građevinskom dozvolom, kupac se uvidom u valjanost svih dokumenata može lako uvjeriti u (ne)legalnost stana i odustati od kupnje. Izvor: Slobodna Dalmacija www.slobodnadalmacija.hr

]]>