Nema legalizacije bespravno izgrađenih objekata

Obrazlažući plan, Martinac je naglasio da je njime utvrđen način korištenja prostora, odnosno jasno su određene granice građevinskih zona, poljoprivrednog i šumarskog zemljišta kao i korištenje pomorskog dobra i obalnog pojasa. Njime nije predviđeno širenje građevinskih zona niti legalizacija gospodarskih i drugih objekata bespravno sagrađenih na poljoprivrednom zemljištu. Inače, plan je načinjen na osnovi predviđanja stručnjaka i pretpostavkama da će Rovinj do 2015. imati 16.500 stanovnika, od kojih u gradu 15.500, a u obližnjem Rovinjskom Selu okruglih tisuću. Pretpostavlja se i da će se do tada tim prostorom ukupno koristiti 70 tisuća ljudi – uz 16.500 stalnih žitelja, grad će imati 8.000 privremenih stanovnika i moći će ugostiti 45 tisuća turista. Uz činjenicu da će građevinska područja grada zadržati postojeće granice, u turističkim je zonama jedino kod Veštra omogućeno širenje na jug, a kada je riječ o području Valalte, posebno je zaštićena uvala Saline. Kako se u diskusiji moglo čuti, osnovna misao ovog za grad i njegove građane iznimno važnog dokumenta jest zaštita prostora od neplanske gradnje.

Vijećnik SDP-a Borivoj Sapundžić, koji je sudjelovao u izradi plana, smatra da će se njegovim usvajanjem zaustaviti opasnost od stihijskog razvoja te ističe da su i zbog njegove dugotrajne izrade nastale nepovratne štete u prostoru. Od manjkavosti ovoga dokumenta istaknuo je da se na području Rovinja nalazi 800 bespravno izgrađenih objekata od kojih je većina na poljoprivrednim zemljištima. Naglasio je da se nije dovoljno vodilo računa o poljoprivrednicima koji, kako tvrdi, na svojim kampanjama imaju manje objekte koje bi trebalo legalizirati. Vijećnik Nezavisne liste Goran Trojanović uputio je amandman koji je usvojen, a odnosio se na propisane visine staklenika i plastenika koje su manje u odnosu na standarde EU-a. Vijećnica Nezavisne liste Nada Sapundžić Orbanić rekla je da je mali broj građana sudjelovao u izradi plana te da je održana samo jedna javna rasprava i to u neprihvatljivo vrijeme za većinu Rovinjaca. Govoreći o bespravnoj gradnji podsjetila je vijećnike da na području Kokaletovice postoji obitelj koja ima objekt izgrađen prije tridesetak godina te smatra da se toj, i još nekim obiteljima koje su se ovim planom našle u nezavidnoj situaciji, davno izgrađeni objekti trebaju legalizirati. Martinec je odgovorio da će se svi takvi zahtjevi građana za legalizacijom davno izgrađenih objekata rješavati pojedinačno kroz prostorne studije. N. O. RADIĆ Izvor: Glas Istre www.glasistre.hr

]]>