Nema povećanja građevinskog područja

BALE – U kinodvorani je preksinoć održana javna rasprava o Prostornom planu općine Bale. Tom je prigodom načelnik Edi Pastrovicchio podsjetio da se Plan izrađuje od 2002. godine, ali ga prethodno Vijeće nije uputilo na javnu raspravu.

U međuvremenu ga je novi saziv Vijeća s izrađivačima preoblikovao prema programsko-prostornoj studiji o smjernicama razvoja općine. Izložen je u vijećnici do 8. prosinca, do kada građani mogu davati primjedbe. Prijedlog plana bi trebalo usvojiti do kraja godine. U ime izrađivača, Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, Bruno Nefat je istaknuo da nakon usvajanja prijedloga plana treba osigurati odobrenja ministarstava prostornog uređenja i poljoprivrede, Istarske županije i Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. Naveo je niz zaštita na području baljanske općine, određenih županijskim Prostornim planom, primjerice područje Datule-Barbariga je zbog nalaza kostiju dinosaura zaštićeno kao paleontološki rezervat, a zbog mnoštva endemskih biljaka dobar dio općine je i svojevrsni botanički rezervat. Uz to, mnoštvo je primjera bogate povijesne i graditeljske baštine. Stoga će trebati izraditi niz planskih dokumenata, među ostalim studiju priobalja i urbanističke planove Bala i turističke zone. Urbanistički plan Bala će uz ostalo utvrditi koncept grada-hotela, predviđen programsko-prostornom studijom.

Nefat je istaknuo da je u novim objektima u građevinskim zonama dozvoljena gradnja prizemlja i kata, ukupne visine sedam metara, čime se općina štiti od apartmanske izgradnje. Utvrđena su područja nekadašnjih stancija, na kojima će se moći obnoviti ili izgraditi radni, stambeni i agroturistički objekti. Za obnovu stancija donijet će se posebna studija koja će revalorizirati krajobrazne karakteristike i odrediti oblikovne i arhitektonske uvjete. Planom je predviđeno da se broj stanovnika općine sa sadašnjih 1.100 do 2015. može povećati do 1.500, od čega će se njih 200 moći smjestiti na više od 30 stancija. Komentirajući te podatke Pastrovicchio je istaknuo da građevinska područja naselja nisu povećavana jer unutar njih ima još puno neiskorištenih parcela. Osvrnuvši se na pitanja građana o mogućnosti gradnje ugostiteljskih objekata na obali, Pastrovicchio je rekao da su za sada područja na kojima će biti turistički punktovi smještena na općinskom terenu. Studijom priobalja detaljnije će se odrediti što će se na tom području moći nalaziti. Najavio je i da će se iduće godine početi provoditi program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Više o tome na www.glasistre.hr

]]>