Nemetalna zaštita aluminija

Kao nemetalna zaštita aluminija koristi se lak-zaštita i folije. Organske slojeve laka razlikujemo kao mokri i praškasti lak.

Karakteristične osobine jednog sistema zaštite određuju se na bazi vezivnih materijala. Bitno za odabir sistema zaštite jeste estetski vijek trajanja jednog ugradbenog dijela, mogućnosti bojanja i stupanj sjaja, habanje po jedinici vremena predstavlja mjerilo za određivanje vijeka trajanja sistema zaštite.

Prije zaštite lak-sistemima se površina aluminija mora kemijski očistiti i kromirati. Krom-fluoridni sloj predstavlja presječnu granicu između aluminija i zaštite.

Mokri lak-sistemi

Vanjska primjena uglavnom prskanjem. Tekući, gusti ili kruti vezivni materijal. U pravilu se baziraju na akrilatima, epoksidu, poliuretanu ili silikonskim poliesterima. Površina je u odnosu na praškaste lakove tanja i više ravna. Kod mokrog lakiranja se nanose najmanje dva sloja.

Sloj laka od najmanje dvije komponente se u pećima – komorama omreži i očvrsne na temperaturi od 160-200 ºC. Kod vanjske uporabe ( u području koje nije agresivno) najmanja debljina sloja iznosi 50 mm. Sve nijanse boja moguće. Metalik-lakiranje zahtijeva dodatni pokrivni sloj.

Praškasti lak-sistemi prskaju se na profile, elemente i limove elektrostatički, te se u peći-komori omreže i očvrsnu na temperaturi od 160-240ºC. Kruti vezivni materijali se baziraju na epoksidu, poliuretanu ili poliesteru. Nude širok spektar boja, postojani su na UV-zračenje i čine dobru korozionu zaštitu podtla.

Slojevi laka nanose se u jednoslojnoj ili dvoslojnoj izvedbi. Jednoslojna izvedba je cjenovno povoljnija, ima veće tolerancije u debljini sloja (efekat narančine kore).

Praškasta zaštita je je prema vani manje kruta od mokrog laka. Krutost se povećava kod dvoslojnih izvedbi. Odnos cijena/kvaliteta je u usporedbi s mokrim lakom pozitivan

PVdF-lak sistemi( polivenildidenfluorid kao vezni element) koristi se uglavnom za zaštitu mokrim lakom, ali se mogu primjeniti i kod sistema zaštite praškastim lakom. Debljina sloja laka za dvoslojno lakiranje odnosno kod specijalnih tonova boje i četverostruki premaz (metalik) je bitno manja nego kod sistema s poliuretanom ili poliesterom kao vezivnim elementom.

Na raspolaganju je veliki broj standardnih i metalik lakova. Stupanj sjaja tih lakova je niski ( max. mat-svila). Postojanost na atmosferske utjecaje, postojanost boja, postojanost na svjetlo je jako dobra. Habanje zaštite nastupa mnogo kasnije nego kod sistema s drugim veznim spojevima. Visoke temperature peći spriječavaju zaštitu profila profilnim izolatorima ( plastika). U usporedbi s ostalima zaštita pomoću PVdF lakova je najskuplja.

]]>