Neretvansku dolinu treba očuvati!

DUBROVNIK – Najviše pozornosti sudionici rasprave posvetili su iznalaženju načina na koji će ljudi u dolini Neretve i okoliš biti zaštićeni od prašine koju će vjetar nositi prilikom manipulacije rasutim teretima

U pločanskome zračnom pristaništu održan je sastanak na kojem se raspravljalo o Studiji utjecaja na okoliš terminala rasutih tereta koji će se graditi u luci. Radi se o terminalu koji će se graditi paralelno s kontejnerskim terminalom, a vrijednost cjelokupnog projekta, koji financira Svjetska banka i za koji je već potpisan predujam zajma, iznosi više od 70 milijuna eura. Osim predstavnika Svjetske banke, skupu su bili nazočni predstavnici Lučke uprave, Luke Ploče, Grada Ploča, Lučke kapetanije, Inspektorata zaštite okoliša kao i predstavnici neretvanskih ekoloških udruga. Studija utjecaja na okoliš terminala rasutih tereta u procesu je izrade, koji vodi zagrebačka tvrtka Ekonerg i čiji su predstavnici prisutnima pojasnili što će ona sve sadržavati

Najviše pažnje u raspravi bilo je posvećeno iznalaženju načina na koji će ljudi u dolini Neretve i okoliš biti zaštićeni od prašine koju će vjetar nositi prilikom manipulacije ugljenom, boksitom, željeznom rudačom i drugim vrstama rasutih tereta. Brojna pitanja bila su vezana i uz samu lokaciju gdje će se graditi terminal, kraj kanala jezero Vlaška – more, jer se pretpostavlja da će za tu svrhu biti potrebno iz mora izvaditi više od 1,6 milijuna kubnih metara pijeska. Zamjenik ravnatelja Lučke uprave Mladen Dugandžić izjavio je da će na budućem terminalu posao naći stotinjak ljudi, a očekuje se da će izgradnju voditi domaće tvrtke, što preferira i Svjetska banka. “Kad je u pitanju kontejnerski terminal, dobili smo rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, imamo i lokacijsku dozvolu i očekujemo početak radova za oko godinu dana.

Studija utjecaja na okoliš terminala rasutih tereta bit će dovršena za dva mjeseca, nakon čega će javnost biti upoznata s njom, a istodobno moramo zadovoljiti određene kriterije i Svjetske banke. Nakon javnog uvida i svih potrebnih rasprava Studiju će pregledati posebna komisija i očitovati se o njoj”, izjavio je Dugandžić, naglašavajući da će se prilikom manipulacije rasutim teretima koristiti vodena tehnologija prskanja, koja podrazumijeva skupljanje vode nakon prskanja, njeno odvođenje u separatore i pročišćavanje te ponovno korištenje u iste svrhe, što je samo jedna od mjera predviđenih u cilju zaštite ljudi i okoliša u dolini Neretve. Ante ŠUNJIĆ Izvor: Slobodna Dalmacija www.slobodnadalmacija.hr

]]>