Neto dobit RBA porasla sa 176 na 295 mil. kuna

Neto dobit RBA porasla sa 176 na 295 mil. kuna Banka je krajem prošle godine imala aktivu od 28,7 mlrd kuna, 17,5% više nego krajem 2004. godine Raiffeisenbank Austria (RBA) iz Zagreba ostvarila je lani neto dobit od 295 milijuna kuna, 67,6% više nego godinu dana ranije kada je neto dobit iznosila 176 milijuna kuna. Banka je krajem prošle godine imala aktivu od 28,7 mlrd kuna, 17,5% više nego krajem 2004. godine, otkriva godišnji izvještaj te Banke. Aktiva je povećana prije svega kroz povećanje kreditiranja za 26,9% pa je tako iznos kredita klijentima krajem prošle godine bio 15,63 mlrd kuna, za razliku od 12,32 mlrd krajem 2004. godine. Kreditiranje građana lani je povećano za 21,5% i to većinom kroz kredite u devizama ili vezane uz stranu valutu, dok je iznos kredita kompanijama povećan za čak 34,1% i to velikom većinom također kroz kredite u devizama ili vezane uz inozemnu valutu. Neto kamatni prihodi lani su iznosili 613 milijuna kuna i bili su za 38,1% viši od 444 mil. kuna u 2004. godini, a za 20 milijuna, na ukupno 194 mil. kuna, povećan je lani neto prihod od naknada. Znatno povećanje prihoda RBA je lani ostvarila i kroz poslove s vrijednosnicama. Ti su prihodi povećani s 43 mil. na 110 milijuna kuna lani, a najveći je rast (sa 12 na 75 mil. kuna) ostvaren kroz poslovanje s derivativnim instrumentima. Rast prihoda je ostvaren i u poslovanju sa stranim valutama i to sa 80 na 108 milijuna kuna.

Operativna dobit RBA iznosila je 1,04 mlrd kuna, 33,7% više nego godinu dana ranije, a dobit prije oporezivanja 369 mil. kuna, odnosno 67,7% više nego u 2004. godini. Banka je lani, očekivano, povećala iznos obvezne rezerve kod središnje banke s 2,97 na 3,66 mlrd kuna, a znatno su smanjeni plasmani drugim bankama i to s 5 na 3,14 mlrd kuna. Također, lani je povećan iznos financijske imovine s 1,88 na 3,31 mlrd kuna. Depoziti građana u RBA lani su povećani za 1,28 mlrd na 8,73 mlrd kuna, depoziti kompanija povećani su 3,4% na 6,74 mlrd kuna, a iznos koji je RBA posudila od drugih banaka i financijskih institucija povećan je sa 7,1 na 8,61 mlrd kuna, dobrim dijelom i zbog toga što je središnja banka započela s operacijama na otvorenom tržištu kroz repo aukcije. Konsolidirani izvještaj za cijelu RBA Grupu pokazuje porast neto dobiti sa 197 na 369 milijuna kuna, rast aktive od 17,3% na 30 mlrd kuna. Neto kamatni prihodi Grupe povećani su sa 488 na 644 milijuna kuna, a neto prihodi od naknada sa 199 na 255 mil. kuna. Dobit prije oporezivanja iznosila je 451 milijun kuna, 84,1% više nego u 2004. godini. (Bankamagazin)

]]>