Niknut će novi stanovi, bazeni, industrijska zona…

VINKOVCI – Gradsko poglavarstvo usvojilo je prijedlog proračuna grada Vinkovaca prema kojem u 2006. gradski oci raspolažu sa 85,848.600 kuna.

Plan razvojnih programa u 2006. iznosi gotovo 24 milijuna kuna. Konkretno 4,500.000 kuna predviđeno je za gradnju novog stambenog objekta s četrdesetak stanova, a četiri milijuna kuna uložit će se u gradnju prve faze vinkovačke pješačke zone. Prema planovima grada, u centar pješačke zone trebalo bi ugraditi najstariji europski kalendar Orion, kako bi zona bila u znaku vinkovačke bogate povijesti i kao takva postala i svojevrsna turistička atrakcija. Inače, ta sredstva osigurana za sljedeću godinu bit će utrošena za uređenje Zvonimirove ulice, a u 2007. planira se nastavak radova na uređenju parka koji je sastavni dio pješačke zone.

“U 2006. idemo u izradu potrebne dokumentacije za gradnju Hrvatskog doma, također izradit ćemo idejno rješenje za multimedijalni centar na prostoru bivšeg oficirskog doma, a kreće se i u realizaciju poduzentičke zone Jošine, za koju postoji veliko zanimanje, već sada imamo potrebe za dodatnih 20.000 četvornih metara, i to je sigurna investicija u 2006., za što smo od Ministarstva gospodarstva ishodili dodatnih milijun kuna”, najavio je gradonačelnik, dr. Mladen Karlić. Što se tiče projekta gradnje kompleksa bazena uz šetnicu na Bosutu, o kojem se godinama samo priča, prema gradonačelnikovim riječima, s projektom bazena grad je ušao kao prioritet u planove Ministarstva obnove ali i prosvjete, a radi se o projektima koji se financiraju kreditnim sredstvima prema kojima je 60 posto sredstava nepovratno, i na taj bismo način napokon mogli dobiti kompleks bazena. Autor: M.DRAŽIĆ -KARALIĆ Izvor: Glas Slavonije www.glas-slavonije.hr

]]>