Nosive karakteristike zidova

Naprezanje zidne konstrukcije usljed vanjskih utjecaja (prometno opterećenje, vlastita težina , sile) vode – u odnosu na pojedinačne građevinske elemente- do presječnih veličina

 • normalne sile ( tlak odnosno vlak )
 • poprečne sile ( opterećenje na smicanje )
 • moment progiba

  Zidovi su prilagođeni za preuzimanje tlačnih sila okomito prema ležajnim fugama. Vlačne sile nasuprot tomu mogu se preuzimati proračunski, jer se polazi od činjenice da je adheziona vlačna čvrstoća između opeke i žbuke veoma niska te ne postoji mogućnost prenošenje opterećenja. Zidovi se zato koriste prvenstveno za tlačno naprezanje građevinskih elemenata.


 • Paralelno uz ležajne fuge ( to znači u uzdužnom smjeru zidova ) je tlačna čvrstoća zidova značajno manja- odlučujući faktori su žbukanje spoja fuga (to vodi ka ravnomjernoj raspodjeli tlačnog naprezanja) kao i perforiranje (opeka s velikim udjelom rupica ima značajno manju uzdužnu tlačnu čvrstoću).

 • Zidovi mogu preuzimati vlačne sile paralelne s ležajnim fugama , jer adheziona čvrstoća između opeke i žbuke kao i udio trenja iz vertikalnog tlačnog naprezanja omogućuju odgovarajući prijenos sila.

  Kod zidnih stijenki od opeke s vrlo malom vlačnom čvrstoćom osim poremećaja prekoračenja čvrstoće na smicanje odlučujući može biti i poremećaj prekoračenja vlačne čvrstoće zidne stijenke od opeke.

  Zidovi napregnuti na smicanje prenose opterećenje kombinacijom trenja i adhezionog sprezanja. Tlačne sile na stijenkama zidova značano povećavaju nosivost na smicanje nearmiranih zidnih stijenki.

  Opterećenja na progib nastaje uglavnom u područjima u kojima su zidovi opterećeni horizontalnim silama okomito na površinu, npr.vanjski zidovi pod opterećenjem vjetrom.

  Preuzimanje opterećenja može se vršiti savijanjem i u horizontalnom i u vertikalnom smjeru. Uvjet za to su odgovarajući oslonci npr. bočni poprečni zidovi( za horizontalno preuzimanje opterećenja) odnosno stropne ploče (za vertikalno preuzimanje opterećenja).

  Preuzimanje horizontalnog progiba vrši se tlačnim i vlačnim podešavajućim naprezanjem zidova paralelno prema ležajnim fugama ( u uzdužnom smjeru zida).

  Za preuzimanje vertikalnog opterećenja na progib ( vertikalno preuzimanje opterećenja) potrebna je tlačna sila u zidovima. Nosivost se određuje podešavanjem poprečnog presjeka ili maksimalnim rubnim naprezanjem stijenki.

]]>