Nosivi sistemi i formiranje tlocrta

Kvalitete koje preuzimaju opterećenje ovise o vrsti zidanja kao i o vitkosti građevinskih elemenata. Materijal i struktura definiraju način građenja, pa tako i optičku sliku zidova, u velikoj mjeri karakteriziranu izmjenama otvora i zidova.

Prenošenje sila preuzima se preko veličine aperatura kao i preko s njima povezanih konstruktivnih detalja.Iz prenošenja sila preko površinski ravnih elemenata (zidovi i stropovi) i točkasto oblikovanih elemenata (podupirači,stupovi) kao i iz njihove interakcije ,

može se izvesti klasifikacija načina građenja i to :

 • modularni način gradnje
 • pregradni način gradnje
 • pločasti način gradnje

  Modularni način gradnje predstavlja sistem međusobno spojenih, sa svih strana zatvorenih prostora- čija se povezanost međusobno, prema vani, sastoji samo u pojedinačnim otvorima-znači zatvoreni oblik objekta, kod kojeg su svi zidovi jednako opterećeni.

  Otvori na nosivim zidovima, rasponi stropova kao i mogućnost oblikovanja tlocrta, ograničeni su. Kombinacija s drugim načinima gradnje proširuje dakako konstrukcijski i oblikovni spektar zidnih stijenki.

 • U pregradnom načinu gradnje se nosivi zidovi nižu paralelno jedan uz drugi: ravnomjerno nizanje površinski ravnih nosivih elemenata, koji se stabiliziraju spajanjem sa stropom.

  Za ukrućivanje se osim toga zidovi i stropovi naprezaju prema pregradama u poprečnom smjeru. Oblikovanje prostora je ograničeno rasponom stropova, koji su uglavnom u jednoosnom stanju naprezanja.

  Pločasti način gradnje omogućuje slobodno postavljanje zidova ispod povezanih stropnih ploča(horizontalne ploče).

  Sloboda oblikovanja prostora je velika, pretpostavlja svakako već spomenuto horizontalno preuzimanje sila- konstruktivno ograničenje za zidne stijenke, jer kod slobodnog disponiranja zidnih ploča mogu nastati problemi kod prilagodbe rubova na čeonim pozicijama zidova i stupova, naročito tamo gdje se iz horizontalnog nosivog dijela izvode koncentrirane sile.

  Za sve načine građenja postoji čitav niz tipoloških primjera u povijesti građenja. Danas se pri gradnji zidnih stijenki kombiniraju svi načini, kako bi se mnoštvo oblikovnih mogućnosti povezalo u jednostavno i troškovno povoljno statičko rješenje.

]]>