Nosivost poroznog betona

 

Vlačne sile koje nastaju kod progiba ili čistog vlačnog naprezanja preuzima kod armiranih građevinskih elemenata od poroznog betona čelična armatura.

Dokaz nosivosti armiranih ploča od poreznog betona obično dolazi od ponuđača cijelog sistema. Pojednostavljeno rečeno orijentacijske vrijednosti za potrebne debljine ploča mogu se očitati iz dijagrama nosivosti u ovisnosti o opterećenju i rasponu.

Dokaz nosivosti zidova opterećenih naprezanjem slijedi prema EU normi za zidove 1053-1 (1996-11). Tu se postojeće tlačno naprezanje u građevinskom elementu (posredovano iz maksimalne tlačne sile podijeljene s površinom poprečnog presjeka) suprostavlja dopuštenom tlačnom naprezanju.

Ono se posreduje iz tri faktora k1, k2, k3, koji obuhvaćaju utjecaje debljine zidova, progiba stropa i povećanog koeficijenta sigurnost za stupove kao i osnovnu vrijednost dopuštenog tlačnog naprezanja Ơ.

Ta osnovna vrijednost Ơo ovisi o klasi čvrstoće opek poroznog betona kao i uporabljene žbuke i može se uzeti iz norme EN 1053-1 ili općeg građevno-nadzornog dopuštenja.

Pri tome treba voditi računa da se porozni beton nudi u različitim klasama specifične gustoće , što naravno utječe na čvrstoću; to znači kod manje specifične gustoće (= manja toplinska provodljivost) vrijedi pravilo iz prakse da je i tlačna čvrstoća manja i obrnuto.

Proizvođači poroznog betona nude u svojim sistemima žbuku za tanke posteljice prilagođene opeki. To osim prednosti u pogledu nosivosti ( tlačna nosivost i nosivost na smicanje ) ima za posljedicu i povećanu sigurnost od pucanja ( veoma visoka čvrstoća na smicanje odnosno čvrstoća prianjanja ), te bolja uporabljivost.

Tako se primjenom PLANBLOCK Jumbo građevinskih elemenata ( klasa čvrstoće 6; PPW 6:Ơo = 1,5 MN/m2) mogu bez problema realizirati šestokatni stambeni objekti. Smisla ima adekvatno okolnostima i stupnjevanje klasa čvrstoće u skladu s naprezanjem unutarnjih i vanjskih zidova npr. na različitim katovima.

Pored dokaza za građevinske elemente dokazuje se i cjelokupna ukruta (prostorna ukruta) građevinskog objekta za izvođenje horizontalnih sila (najčešće od vjetra i neželjenog kosog položaja).

Ukoliko postoji dovoljno zidnih ploča i ukoliko su stropovi formirani kao ukrućene ploče (u obliku kontinuiranih armirano-betonskih prstenastih greda i armature fuga, točnije dokazi po modelu tlačnih luk-vlačna zatega ) onda se može reći da je sve navedeno realizirano.

]]>