Novi Bokanjac ostaje!

ZADAR – Zadarski je gradonačelnik Živko Kolega u ponedjeljak održao sastanak svojevrsnog radnog tijela čiji službeni naziv još nije poznat, ali ga je moguće nazvati Povjerenstvo za praćenje izgradnje MBO pogona na Novom Bokanjcu i sanaciju deponija na Diklu.

Radi se o “osvježenom” povjerenstvu koje je provelo javni natječaj za izgradnju pogona za preradu komunalnog otpada u koji su sada uključeni predstavnici svih stranačkih i nezavisnih lista u Gradskom vijeću. Na sastanku su se pojavili i predstavnici opozicije u Gradskom vijeću, jer je gradonačelnik Kolega svakako želio postići politički konsenzus oko ovog velikoga gradskog projekta. Uz Živka Kolegu, u gradskoj su se vijećnici pojavili i direktor “Čistoće” Dino Perović, pročelnik Jure Zekanović, Omerka Šarić (SDP), Damir Mišlov (HNS), dogradonačelnik Rade Škarica te poglavari Ana Lovrin, Nives Kozulić i Kristijan Magaš. Osim njih, na sastanku se pojavio i nekadašnji gradski poglavar, a sadašnji državni tajnik za razvitak Zdravko Livaković.

Zaključeno je da Grad Zadar ostaje pri mehaničko-biološkoj metodi prerade komunalnog otpada, i to na već određenoj lokaciji na Novom Bokanjcu! Međutim, ako u “razumnom roku” bude pronađena lokacija za novi sanitarni deponij negdje na području Zadarske županije, Grad će biti spreman i na donošenje odluke o izgradnji pogona na toj lokaciji, ali pod uvjetom da to ne promijeni kondicije ugovora koji je već potpisan s Montmontažom kao izabranim koncesionarom. Na koncu, prihvaćeno je i to da će se na brzinu oformljeno radno tijelo ponovno sastati za dva mjeseca i tada razmotriti eventualno nove informacije o određivanju lokacije sanitarnog deponija. Ostaje još vidjeti jesu li ta dva mjeseca “razuman rok” o kojem se na skupu u gradskoj vijećnici govorilo. Inzistiranje na lokaciji na području Novog Bokanjca dodatno pokazuje da u gradskoj upravi uopće ne postoji dilema da će sudski spor s Nadbiskupijom (oko vlasničkih odnosa na zemljištu gdje je prostornim planom predviđena gradnja) na bilo koji način ugroziti izgradnju pogona za preradu komunalnog otpada. P. OPAČIĆ Izvor: Slobodna Dalmacija www.slobodnadalmacija.hr

]]>