Novi »butik hoteli« i turističko stambeno naselje na Girandelli

LABIN – Nakon usvajanja novog prostornog plana u lipnju 2004. Grad Labin počeo je raditi na novom urbanističkom planu uređenja Rapca, koji je zbog Vladine rujanske uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja prilično restriktivan u pogledu gradnje.

Iako je dokument tek na javnoj raspravi, brzo je pobudio interes, budući da uređuje budućnost hotelskih kuća i privatnih iznajmljivača. Prijedlog urbanističkog plana, izrađen u Zavodu za urbanizam Arhitektonskog fakulteta iz Zagreba, predviđa da se stambeni dio ne širi dalje na zapad, a da se nova turistička zona gradi na višim područjima ponad Girandelle, pri čemu će se oblikovati velike parcele i prateći javni sadržaji. Turistička zona Girandella završava zonama društvene namjene i rekreacije. Plan predviđa novu vezu prema Labinu preko gornje rabačke obilaznice, koja će ujedno biti prilaz novim zonama gradnje. Bit će u Rapcu, predviđaju planeri, i žičara kao veza s obalom, kamo se, prema uredbi, neće moći širiti turistički objekti. To posebno zahvaća Maslinicu, gdje će se postojeće građevine, posebno hoteli i prateći sadržaji kampa moći rekonstruirati samo unutar postojećih gabarita. Smještajne jedinice autokampa ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 metara od obalne crte i ne mogu se čvrsto povezati s tlom, a prateći sanitarni i drugi sadržaji moraju biti sagrađeni najmanje sedamdeset metara od obale. U sličnom je položaju i postojeće naselje Girandella, gdje se hoteli i ostale građevine također mogu rekonstruirati samo unutar postojećih gabarita. U centru će se pak, prema urbanističkom planu, područje koje obuhvaća hotele Istra i Fortuna te planirane zone gospodarske namjene podrobnije urediti detaljnim planom uređenja.

Unutar obuhvata plana previdjet će se nova ambulanta, u zonama gospodarske namjene poslovno-stambene građevine uz uvjet da prostor za stambenu namjenu nije veći od 30 posto ukupne korisne neto površine. Za buduće ulagače zanimljivo je i planirano turističko naselje Gornja Girandella, smješteno unutar zaštićenog obalnog pojasa, na koje se primjenjuju sljedeći uvjeti gradnje za sve građevine: maksimalna izgrađenost građevinske čestice je 30 posto, najmanje 40 posto čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se ispuniti zelenilom, prostorna cjelina mora imati odgovarajući pristup javnoj prometnoj površini i u njoj mora biti dovoljno parkirališnih mjesta. Plan naselja razlikuje tri podcjeline, i to hotele Prohaska, koji u jugozapadnom dijelu, na najatraktivnijem području, moraju biti najviše kategorije. Na ostatku, piše u prijedlogu plana, moguća je gradnja obiteljskih pansiona radi formiranja turističko-stambenog naselja. Minimalna površina građevinske parcele bit će tisuću četvornih metara, maksimalna visina devet metara, pri čemu najviše 30 posto ukupne neto površine građevine može imati stambenu namjenu. Na novom vidikovcu Girandelle gradit će se obiteljski pansion, a na Gornjoj Girandelli »butik hoteli i turističko naselje«. Minimalna površina građevne parcele je 1.500 četvornih metara te najviše dvadeset posto ukupne površine građevine može imati stambenu namjenu. Bude li još prethodnih javnih rasprava, moguće su i neke izmjene, i to sve dok materijale ne potvrde vijećnici. K. STEPČIĆ REISMAN Izvor: Glas Istre www.glasistre.hr

]]>