Novi se kamenolomi neće otvarati

ŽMINJ – Nakon što je donijelo odluku o izmjenama prijedloga općinskog prostornog plana, na koji je primjedbe dala i Županija, žminjsko poglavarstvo je preksinoć priredilo predstavljanje dijela koji se odnosi na mogućnost nastavka rada postojećih i otvaranje novih kamenoloma.

Na taj ih je korak natjeralo nezadovoljstvo građana naselja oko kamenoloma Križanci i na Ceranštini, gdje bi se mogli otvoriti novi. Odbor protiv proširenja kamenoloma Križanci i montaže asfaltne baze, koji djeluje od pretprošlog ljeta, prikupio je četiristo potpisa građana koji se protive proširenju. Na najave da bi se i na Ceranštini mogla otvoriti dva uzbudili su se tamošnji stanovnici te ih je 490 od 600 potpisalo sličnu peticiju. Na preksinoćnjem skupu, na kojem je uz članove poglavarstva govorio i županijski pročelnik za urbanizam Josip Zidarić, okupili su se predstavnici građana s ta dva područja i pulske Ceste, koja je vlasnik asfaltne baze i kamenoloma u Križancima, a zainteresirana je i za otvaranje novoga u Vodnjem Dolu. Za lokaciju na Ceranštini – Baladinov Brijeg, zainteresirana je novigradska tvrtka Kavea.

Član poglavarstva Branko Orbanić obavijestio je prisutne da je izrađivač plana zagrebački Urbing već pripremio izmjene u kojima su analizirane mogućnosti iskoristivosti postojećih kamenoloma i potencijalnih istraživačkih polja. Nakon što su primijenjene sve zaštitne odredbe iz županijskog plana – udaljenost 500 metara od naselja, vodozaštitno područje i botanički rezervat u istočnom dijelu općine, za potencijalne kamenolome Vodnji Dol i Baladinov Brijeg ostale su tako male površine da je upitno njihovo otvaranje. Križanci, koji su naseljima bliži od 500 metara, mogu se nastaviti eksploatirati samo u sadašnjim granicama, ali bez mogućnosti miniranja, dok se onaj u Gradišću može širiti u pravcu suprotnom od obližnjeg sela. Više o ovome na www.glasistre.hr

]]>