Novi zakon zatvorit će tisuće agencija za nekretnine

HRVATSKA – Posredovanjem pri prodaji nekretnina moći će se baviti agenti koji su položili stručni ispit. Za one koji se ne budu pridržavali zakona, predviđene su kazne od 20.000 do 150.000 kuna

Uspostavom tržišnih odnosa i ukidanjem društvenog vlasništva u Hrvatskoj je doslovno preko noći buknulo tržište nekretnina, a kao posljedica takvog booma pojavilo se i mnoštvo posrednika pri prodaji nekretnina. Kako u Hrvatskoj još ne postoji pravna regulativa koja bi propisivala tko se i pod kojim uvjetima može baviti poslovima posredovanja, većina agencija najčešće ne poštuje niti osnovna pravila poslovanja. Nepoštena tržišna utakmica, needuciranost trgovaca nekretninama, izbjegavanje plaćanja naknada državi, nezaštićenost kupaca i/ili prodavatelja, nedostatak dobrih poslovnih običaja i kontrolnih mehanizama, samo su neki od problema na tržištu. Kupnja ili prodaja nekretnine u pravilu je vrlo stresan događaj u životu pojedinca i to ne samo zbog činjenice da se tu “obrću” vrtoglave svote, već i stoga što takve transakcije rješavaju egzistencijalna pitanja građana. U takvim okolnostima oprez nikad ne smije biti naodmet, a kako bi potrošačima dobili što bolju, profesionalniju i kvalitetniju uslugu, to se područje hitno mora zakonski regulirati. Koliko je to područje osjetljivo govori i činjenica da je samo prošle godine od poreza na promet nekretnina prikupljeno otprilike 376 milijuna kuna, dok je ukupan promet nekretnina koje se oporezuju porezom na promet nekretnina iznosio oko 7,5 milijardi kuna. Ovi podaci isključuju novosagrađene nekretnine koje se ne oporezuju porezom na dodanu vrijednost. Upravni odbor Hrvatske gospodarsk e komore donio je 1998. godine Odluku o osnivanju Udruženja poslovanja nekretninama koji propisuje Pravila poslovanja agencija. Pravilnik je dosad potpisalo oko 309 agencija, što trgovačkih društava, što obrtnika, iako je njihov broj daleko veći. U Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva uočili su nered i neorganiziranost u toj djelatnosti pa je sastavljen Nacrt prijedloga zakona o posredovanju u prometu nekretnina koji bi se u Saboru trebao naći do kraja godine. Kako kažu u ministarstvu, cilj ovog Nacrta je ozakoniti postojeću praksu u dijelu u kojem ona to i zaslužuje.

Pravni temelj Usvajanjem ovoga Zakona stvorit će se pravni temelj za sigurno, standardizirano trgovanje nekretninama, odnosno za posredovanje u prometu nekretnina, a mjerodavnim će se tijelima omogućiti djelotvoran nadzor toga poslovanja. “U tijeku je usklađivanje teksta predmetnog Zakona s dostavljenim primjedbama svih relevantnih tijela koja su na njemu radila, a očekujemo da će se Zakon uputiti u redovnu proceduru u rujnu ove godine. Usvajanjem ovog zakona stvorit će se prvi put institucionalni okvir koji će omogućiti svim subjektima na tržištu da se pod jednakim uvjetima bave djelatnošću posredovanja u prometu nekretnina putem transparentnih i jasno propisanih pravila poslovanja to više jer do sada ovo područje nije bilo zakonski uređeno i u okviru kojeg se također javlja veliki broj nepravilnosti, od nelojalne tržišne utakmice pa sve do pojave različitih oblika sive ekonomije kao što su rad na crno i neplaćanje zakonom utvrđenih javnih davanja”, doznajemo od Domagoja Vrička, glasnogovornika Ministarstva gospodarstva. Pri izradi Zakona vodilo se računa o praksi zemalja EU i zemalja s razvijenijim gospodarstvom, te o novonastalim tržišnim uvjetima. Prijedlogom zakona uredit će se što se doista smatra posredovanjem u prometu nekretnina, tko to može raditi i pod kojim uvjetima, a jedan od uvjeta bit će i registracija agencije u posebnom registru. Zakon će također regulirati i obveze posrednika u prometu nekretnina pri obavljanju poslova posredovanja, način obavljanja poslova, trajanje posredničkog ugovora, ali i najsporniji moment – određivanje i naplatu posredničke naknade. Definirat će se i nadzor rada posrednika u prometu nekretnina te kazne za postupanje suprotno odredbama Zakona. Novina je da se posredovanjem pri prodaji nekretnina neće moći baviti nitko osim ovlaštenih posrednika, odnosno agenata koji su položili stručni ispit. Za one koji se ne budu pridržavali zakonskih propisa, predviđene su kazne od 20 do 150 tisuća kuna. Izvor: www.Poslovni.hr

]]>