Obnovom palače kaštelu se pišu ljepši dani

SVETVINČENT – Iako je protekla godina za kaštel Morosini-Grimani u odnosu na obnovu bila u znaku čekanja na nova sredstva za nastavak sanacije, ova bi godina, barem prema planovima, trebala označiti novu fazu. Ovog bi se puta svi projekti i sredstva usmjerili na palaču kaštela koja je posljednji put bila u funkciji prije Drugog svjetskog rata.

U općinskom je proračunu planirano da će se ove godine na projektnu dokumentaciju, koja obuhvaća studiju i prenamjenu palače, ukupno potrošiti 570 tisuća kuna. Ako projekt bude odobren na natječaju regije Veneto, osigurat će se 270 tisuća kuna. Ostatak se planira financirati prodajom općinskog građevinskog zemljišta te donacijama Istarske županije i države. – Kada budemo izradili potrebne projekte, znat ćemo točno koliko će koštati sveukupna sanacija kaštela, odgovorio je načelnik Dalibor Macan na pitanje koliko se još sredstava namjerava utrošiti do konačnog stavljanja u funkciju kaštela. Napomenuo je ipak da bi, prema nekim grubim procjenama stručnjaka, obnova palače mogla koštati 1,2 milijuna eura. Dosad je od 1995. godine, kada je počela sanacija kaštela, u tu svrhu utrošeno oko 2,4 milijuna kuna, za što županija redovito svake godine – izuzev prošle – izdvaja 140 tisuća kuna, Ministarstvo kulture 250 tisuća, dok je dio Općina financirala kreditom.

Tim se sredstvima sanirala sjeverozapadna okrugla kula, krovište palače i kvadratne kule te stubište unutarnjeg zida južnih zidina, zatim ulaz u kaštel i pročelje, sjeveroistočna okrugla kula i istočne zidine. Pritom je korišten kamen kojim su dijelovi kaštela izvorno građeni. Sanaciju kaštela je počelo porečko poduzeće TIM 90, a drugu fazu radova izvodi tvrtka Macuka iz Svetog Petra u Šumi. Konzervatorski zavod iz Rijeke te tvrtka G. E. I. iz Pule nadzirali su radove. Predstoji još velik dio posla. Osim palače, od većih zahvata na rekonstrukciju čeka kvadratna kula i sjeverni zid. Glavna se palača našla prva na popisu jer, prema riječima načelnika, taj dio kaštela može financirati daljnju obnovu. Iako je kaštel u posljednjih nekoliko godina ponovno počeo živjeti uz mnoge kulturne događaje i ostale manifestacije, Općini nije donio dodatne prihode.

Želja je bila da se prostor kaštela, ali i Svetvinčenta, popularizira, pa Općina dosad nije naplaćivala najam prostora kaštela tijekom ljetnih kulturnih manifestacija, napomenuo je načelnik Macan. A hoće li ubuduće naplaćivati najam, o tome će, veli Macan, odlučivati općinsko vijeće. Prema prijašnjim planovima i idejama, palača je dovršetkom obnove trebala dobiti nekoliko sadržaja. Svojevremeno se govorilo o uređenju autohtone istarske konobe u prizemlju, kongresne dvorane i muzejskog prostora na katovima. – Postoje određene ideje kako iskoristiti prostor palače, a posljednja će biti riječ građana i stručnjaka koji će se o mogućim sadržajima u kaštelu moći izjasniti na okruglim stolovima i raspravama. Nakon toga će se raspisati javni natječaj da bi se odabrale najpovoljnije ponude za izradu pojedinih projekata, kaže svetvinčentski načelnik. Ti su projekti, ističe, osnova za prijavu Općine za županijske i državne projekte te pretpristupne fondove za dodjelu financijskih sredstava. Njegova je pak želja da kaštel objedini više sadržaja u multimedijalni centar. Piše Barbara BAN Snimio Eduard STRENJA Izvor: Glas Istre www.glasiste.hr

]]>