Očuvanje krajolika zaljeva Omble

DUBROVNIK – Resorno ministarstvo imenovalo Stručno povjerenstvo sa zadaćom očuvanja zaljeva Rijeke dubrovačke — Prostor će se “pročešljati” i kako bi se eventualno otkrili zaostali primjeri bespravnih zadiranja gradnjom u pomorsko dobro

Nakon niza apela udruga ljubitelja prirode i upozorenja iz Gradskog kotara Komolac o devastaciji zaštićenog krajolika Omble, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH imenovalo je Stručno povjerenstvo s jedinom zadaćom očuvanja zaljeva Rijeke dubrovačke. U Povjerenstvu kojim predsjedava pomoćnica ministra za inspekcijske poslove Pina Blažević, matični grad Dubrovnik zastupa pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, koja je dobila zaduženje da načini popis svih gospodarstvenika koji djeluju u Ombli, te evidentira sve ljetnikovce koji su u privatnom ili u gradskom (su)vlasništvu. Jedan od zadataka koji proizlazi iz potrebe usklađivanja GUP-a s uredbom za zaštitu obalnog pojasa bit će i “pročešljati” prostor priobalja Rijeke dubrovačke kako bi se eventualno otkrili zaostali primjeri bespravnih zadiranja gradnjom u pomorsko dobro.

Jedan od problema čijem će se rješavanju ubrzo pristupiti jesu i divlja odlagališta na području grada Dubrovnika, koja ćemo, iako su sva na privatnom zemljištu, sanirati. Inicijalna sredstva za tu namjenu u iznosu od tri milijuna kuna osigurana su posredstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prioritet za sanaciju tri su deponija na putu od Mokošice prema Osojniku, te od Komolca do Šumeta. Dva već otprije ugrožavaju zdravlje okolnog pučanstva jer se nalaze na vododerini gdje može doći do odrona — kazuje Nike Sudarević. U mjesecima koji su pred nama, osim uređenja odlagališta na način primjeren Dubrovniku kao turističkom središtu, “snimanjem” terena doći će se do spoznaje i o tome postoje li te koliko ima objekata koji su izgrađeni mimo zakona, a u dosluhu s lokalnom zajednicom odredit će se i točan itinerar građevinskih radova na koje su proteklih sezona dosta primjedbi imali članovi Turističke udruge “Ljetnikovci Rijeke dubrovačke”, među kojima ih se u ljetnim mjesecima većina bavi iznajmljivanjem. G. BIJELIĆ Izvor: Slobodna Dalmacija www.slobodnadalmacija.hr