Održan 10. Simpozij o kvaliteti

Kvaliteta i procesno upravljanje radni je naziv pod kojim je u vremenu od 17. do 20. ožujka 2009. godine, u hotelu Donat u Zadru, održan 10. međunarodni Simpozij o kvaliteti u organizaciji Hrvatskog društva menadžera kvalitete, a pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana Mesića. Na Simpoziju je sudjelovalo 70 znanstvenika i stručnjaka iz: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rusije, Srbije, te Hrvatske. Simpozij je otvorio predsjednik Hrvatskog društva menadžera kvalitete Ante Jerković. U pozdravnom govoru naglasio je kako se Simpozij održava u vrijeme globalne recesije i ubrzanog ispunjavanja uvjeta za prijem Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU. Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, organizacijom 10. međunarodnog Simpozija o kvaliteti daje svoj znanstveni i stručni doprinos naporima Republike Hrvatske u procesu tranzicije ekonomskog i političkog okvira. Na kraju obraćanja sudionicima Simpozija Ante Jerković zahvalio je predsjedniku Republike Hrvatske na pokroviteljstvu i potpori radu Hrvatskog društva menadžera kvalitete, sudionicima, autorima, predstavnicima domaćina, medijima te pokroviteljima i sponzorima. 10. međunarodni Simpozij o kvaliteti prati Zbornik radova u kojem su publicirani znanstveni i stručni radovi prezentirani na Simpoziju. Urednici Prof. dr. sc. Marko Bešker i mr. sc. Miroslav Drljača uredili su Zbornik radova odlučivši se za sljedeću strukturu: Sadržaj Predgovor

PROCESNE I PROJEKTNE ORIJENTACIJE U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM Predrag Stoiljković, Bratislav Stoiljković: Karte procesa i karte toka vrijednosti Vojislav Stoiljković, Predrag Stoiljković, Života Janković: Proces menadžmenta odnosima s kupcem Marijan Pavlić: Uloga menadžmenta kvalitete u vođenju projekata Marko Bešker: Upravljanje rizicima poslovanja – formula stabilnosti na tržištu Ivan Topić: Procesni pristup u upravljanju financijskim rizicima Diana Tadić, Tanya Šplajt-Brainović: Optimizacija poslovnih procesa u funkciji unaprjeđenja sustava upravljanja kvalitetom Marija Boban, Dijana Novaković, Nikolina Gaćina: Metodologija analize rizika – proces upravljanja rizikom poslovanja u okruženju digitalne ekonomije IZGRADNJA I USAVRŠAVANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA – TRENDOVI RAZVOJA Vojislav Stoiljković, Bratislav Stoiljković: Korektivne i preventivne mjere u integriranom sustavu menadžmenta podržane softverom Divna Goleš, Tanja Radić Lakoš, Jasmina Sladoljev: Norma ISO 14000 u hrvatskim hotelima Dragutin Funda: Značenje norme i normizacije u javnom sektoru Paško Melvan: Izvješćivanje u funkciji upravljanja organizacijom Miroslav Drljača: Razvoj kvalitete sustava upravljanja u Hrvatskoj Zijad Skaka, Husein Krajina: Interni audit sustava kvalitete, formalizam ili pokretački mehanizam Ivana Žilić, Petar Gardijan: Koncept modela kvalitete – vrijednosti doživljaja u turizmu

KVALITETA U ZDRAVSTVU I INTEGRACIJA U EU Josip Čiček: Kvaliteta u zdravstvu – u svjetlu socijalne platforme EU Marija Santini, Alenka Sirovec, Tomislav De Both, Janko Hančević, Cvjeta Mitić, Mladen Pokrajčić, Ankica Vučković, Marija Maras, Snježana Mikić, Darko Ledinski, Štefica Sodar, Paula Novak, Ivana Bukša: Proces unaprjeđenja zadovoljstva korisnika pomagala urinarne inkontinencije KVALITETA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I NJENIH PERFORMANSI – BITAN ČIMBENIK SUSTAVA UPRAVLJANJA Milan Kukrika: Kako do zdrave organizacije – najbolja praksa za prevladavanje krize Vidoje Vujić: Zadovoljstvo nositelja korporativnog upravljanja kao čimbenik kvalitete i konkurentne sposobnosti TRŽIŠNO ORIJENTIRANA KVALITETA OBRAZOVANJA Divna Goleš, Jelena Šišara, Zoran Ratković: Mjerenje zadovoljstva studenata kvalitetom obrazovnog procesa u visokom školstvu Polina Bavina, Elena H. Pretrovskaya: Upravljanje magistarskim obrazovnim programima na osnovi procesnog pristupa

U Zborniku radova objavljeno je 20 znanstvenih i stručnih radova na hrvatskom jeziku, sa sažecima na hrvatskom i engleskom jeziku. Jedan rad objavljen je na ruskom jeziku. Rad Simpozija odvijao se u plenumu. Recenziju radova izvršili su Prof. dr. sc. Marko Bešker, dr. sc. Josip Čiček i mr. sc. Miroslav Drljača. Lekturu radova u Zborniku izvršile su mr. sc. Sanja Veršić, prof. i mr. sc. Iva Špoljarić. Izdavač Zbornika je OSKAR – Centar za razvoj i kvalitetu iz Zagreba. Pored Zbornika radova objavljena je i Bibliografija simpozija o kvaliteti (1997.-2009.). Autor i urednik Bibliografije je mr. sc. Miroslav Drljača. Bibliografija sadrži jedinstven pregled svih autora i naslove njihovih radova, koji su objavljeni u zbornicima dosadašnjih 10 simpozija te predstavlja neizostavan vodič kroz literaturu o kvaliteti za sve istraživače i studente jer će im znatno olakšati istraživanje i snalaženje u literaturi. Prvi put na nekom simpoziju u organizaciji Hrvatskog društva menadžera kvalitete, a također i u praksi organiziranja simpozija i konferencija o kvaliteti u Hrvatskoj, prvog dana u radu Simpozija sudjelovali su i studenti Zadarskog sveučilišta, sa svojim profesorima. Na prigodnoj svečanosti Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, povodom jubilarnog 10. međunarodnog Simpozija o kvaliteti, dodijelilo je zaslužnim pojedincima, institucijama i gospodarskim subjektima: plakete, povelje, priznanja i zahvalnice. Osim na radnom dijelu sudionici Simpozija boravili su na poludnevnom izletu i tom prigodom obišli i razgledali znamenitosti grada Zadra.

10. međunarodni Simpozij o kvaliteti Kvaliteta i procesno upravljanje održan je pod visokim pokroviteljstvom: Predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana Mesića Pokrovitelji su: Hrvatski zavod za norme Hrvatska gospodarska komora

Uspješnu pripremu Simpozija, pored autora i suradnika pomogli su i sponzori: OSKAR – Centar za razvoj i kvalitetu, Zagreb Zračna luka Zagreb, d.o.o., Zagreb Zračna luka Zagreb-Ugostiteljstvo, d.o.o., Zagreb Hrvatsko društvo menadžera kvalitete najsrdačnije zahvaljuje autorima, suradnicima, medijima, domaćinima, pokroviteljima i sponzorima.

Naglasci iz obraćanja predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana Mesića sudionicima 10. međunarodnog Simpozija o kvaliteti Svih ovih godina svjedoci ste i sudionici nastojanja koje poduzimamo radi dovođenja političkog i gospodarskog sustava te institucionalnog okvira, u visoki stupanj kompatibilnosti sa standardima Europske unije. Na taj način stvaramo pretpostavke punopravnom članstvu u EU, što će našoj zemlji i svim njezinim građankama i građanima, otvoriti nove mogućnosti napretka. Mi smo kao zemlja, kao kulturni identitet i kao politički subjekt oduvijek pripadali Europi i njezinom kulturno političkom okviru. Sad je vrijeme da ta postignuća i materijaliziramo formalnim pristupanjem ovoj integraciji. Proces približavanja EU, pored ostalog, podrazumijeva usvajanje i ispunjavanje europskih standarda u različitim područjima djelatnosti. Tu mislim i na ISO norme iz serije 9000 koje se odnose na sustav upravljanja kvalitetom, norme iz serije ISO 14000 koje se odnose na sustav upravljanja okolišem, ali i druge. Da bi to bilo moguće potrebno je imati obrazovane ljude, stručnjake i znanstvenike, koji te standarde razumiju, usvajaju i implementiraju u politički i gospodarski sustav Republike Hrvatske. Hrvatska ima takve stručnjake. Prema stupnju certificiranosti kao mjerilu razvijenosti kvalitete neke zemlje, Hrvatska je i danas bolje pozicionirana od nekih članica EU. Što se tiče kvalitete sustava upravljanja u Hrvatskoj, kvaliteta je više prisutna u proizvodnim gospodarskim granama nego u neproizvodnim te u organizacijama koje su više orijentirane izvozu. Do sada ste organizirali 10 međunarodnih simpozija o kvaliteti na kojima su sudjelovala 233 autora iz 11 zemalja i Hrvatske. U zbornicima koji prate ove simpozije objavili ste 276 znanstvenih i stručnih radova. Svojim radom doprinijeli ste da kvaliteta sve više pronalazi mjesto u hrvatskom gospodarstvu, kao poslovna filozofija i pragmatički pristup. Ja vam na tome zahvaljujem i želim vam puno uspjeha u daljnjem radu. Proglašavam 10. međunarodni Simpozij o kvaliteti otvorenim.

Na posebnoj svečanosti održanoj povodom 10. međunarodnog Simpozija o kvaliteti održanoj 18.03.2009. godine u hotelu Funimation u Zadru, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete zaslužnim pojedincima, institucijama i gospodarskim subjektima dodijelilo je priznanja u znak zahvalnosti na doprinosu razvoju Hrvatskog društva menadžera kvalitete, te znanstvenom i stručnom doprinosu razvoju kvalitete kao znanosti, poslovne filozofije i pragmatičkog pristupa:

PLAKETU, Za iznimno veliki doprinos razvoju i djelatnosti Hrvatskog društva menadžera kvalitete i kvalitete uopće, dobili su: – Gospodin Stjepan Mesić, predsjednik Republike Hrvatske – Gospodin Viktor Seitschek, predsjednik Europske organizacije za kvalitetu – Akademik, Nina Nikolaevna Aniskina, rektorica Državne akademije za industrijski menadžment, Yaroslavl, Russia – Prof. dr. sc. Marko Bešker, Oskar-Centar za razvoj i kvalitetu iz Zagreba – Dr. sc. Josip Čiček, Opća bolnica Bjelovar – mr. sc. Miroslav Drljača, Zračna luka Zagreb, d.o.o. – Dr. sc. Nenad Injac – Gospodin Ante Jerković, Zračna luka Zagreb-Ugostiteljstvo, d.o.o. – Dr. sc. Seka Kugler, CRO-CERT-Centar za certificiranje sustava upravljanja iz Zagreba. Sukladno Članku 4. Pravilnika o društvenim priznanjima Hrvatskog društva menadžera kvalitete, nositelji Plakete postaju doživotnim počasnim članovima Hrvatskog društva menadžera kvalitete. POVELJU, Za naročite zasluge u razvoju i djelatnosti Hrvatskog društva menadžera kvalitete i kvalitete uopće, dobili su: – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – Hrvatska gospodarska komora – Hrvatski zavod za norme – Hrvatska akreditacijska agencija – Hrvatsko društvo za kvalitetu – Udruga menadžera kvalitete u Bosni i Hercegovini – Časopis ELEKTRIKA iz Zagreba – Časopis KVALITET iz Beograda PRIZNANJE, Za značajan doprinos razvoju i djelatnosti Hrvatskog društva menadžera kvalitete i kvalitete uopće, dobili su: – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, Opatija – INTER-ING, d.o.o. iz Zagreba – mr. sc. Zdenko Adelsberger – Prof. dr. sc. Ivanka Avelini Holjevac, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija – mr. sc. Biserka Bajzek-Brezak, Hrvatska akreditacijska agencija – Gospodin Željko Bunjevac, Bureau Veritas, Hrvatska – Branko Butorac, ing. sigurnosti – posthumno – Hedija Begeta, dr. vet. med., Sarajevo, BiH – Dr. sc. Dragutin Funda, Hrvatski zavod za norme – Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, Ekonomski fakultet u Zagrebu – Evica Milić, dip. nov., Poslovna politika, (časopis Kvalitet), Beograd – Ivanka Palec, Stilloeks d.o.o. (časopis Elektrika), Zagreb – posthumno – Dr. sc. Jakša Topić, Institut za elektroprivredu i energetiku, Zagreb – Prof. dr. sc. Vidoje Vujić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija – Trpimir Župić, dipl. ing., Centar za kvalitetu Hrvatske gospodarske komore

ZAHVALNICU, Za potporu u realiziranju djelatnosti Hrvatskog društva menadžera kvalitete, dobili su: – Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Zagreb – Coca Cola HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb – Croatia Airlines d.d., Zagreb – Croatia Lloyd d.d., Zagreb – Croatia osiguranje d.d., Zagreb – Hrvatska turistička zajednica – Hrvatski telekom, Zagreb – Maziva Zagreb d.o.o., Član INA grupe, Zagreb – Koestlin d.d., Bjelovar – Kraš, prehrambena industrija, d.d., Zagreb – Oskar, d.o.o., Centar za razvoj i kvalitetu, Zagreb – PIK-mesna industrija d.d., Vrbovec – POTOMAC d.o.o., Zagreb – PPK, d.d., Karlovac – STSI – Integrirani tehnički servisi, d.o.o., Zagreb – Turistička zajednica Zadarske županije – Turistička zajednica Zagrebačke županije – Zračna luka Zagreb d.o.o., Zagreb – Zračna luka Zagreb – Ugostiteljstvo d.o.o., Zagreb

Na dosadašnjih 10 simpozija svojim znanstvenim i stručnim radovima sudjelovalo je ukupno 233 autora , s ukupno 276 radova. Od toga 94 autorice ili 40,34% i 139 autora ili 59,66%. Sudjelovali su autori iz 12 zemalja: Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Makedonije, Rumunjske, Rusije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Švicarske i Hrvatske.

Autori koji su sudjelovali na više simpozija, u ukupnom broju autora nalaze se onoliko puta na koliko su simpozija sudjelovali. U ovom broju autor je evidentiran jedanput, bez obzira na koliko je simpozija sudjelovao.

]]>