Održavanje pokosa – manje je više!

Aktivno prednaprezanje smanjuje ispupčenja i sprečava odrone.

Čelično žičano pletivo moguće je prednapregnuti spram podloge pomoću jednostavne naprave: pletivo se preko sidara i pričvrsnih ploča opterećuje silom prednaprezanja od 30 do 50 kN. Tlačne sile koje tako djeluju na površinu pokosa sprječavaju ispupčenja i odrone. Stoga su i odgovarajući radovi održavanja suvišni. Ciljana primjena elemenata pojačanja (npr. specijalnih sidrenih ploča ili žičane užadi) omogućava masivno povećanje sposobnosti osiguranja kod mjere stabiliziranja pokosa specifičnih za projekt.

Sustav za stabiliziranje pokosa dugoročno se pokazuje i sigurnom i ekonomičnom mjerom. Sljedeći sažetak najvažnijih razloga pokazuje zašto je tako:

Mogućnost dimenzioniranja, dokumentacija i ekologija

 • sustav za stabiliziranje pokosa sastoji se od komponenti sustava koje su konstrukcijski zamišljene kao cjelina i međusobno funkcionalno usklađene
 • nosivost sustava , preuzimanje opterećenja sa sidra na pletivo pomoću pričvrsne ploče, vlačna čvrstoća i otpornost na opterećenje ispitani su i potvrđeni brojnim laboratorijskim pokusima Zavoda za ispitivanje kvalitete LGA (njem. Landesgewerbeanstalt) iz Nürnberga i ostalih neovisnih zavoda za ispitivanje. Rado ćemo vam pružiti uvid u odgovarajuću dokumentaciju.

 • građevinska se mjera pomoću koncepta za dimenzioniranje optimalno dimenzionira u skladu sa statičkim zahtjevima tla i stijena. Radi pojednostavljivanja dimenzioniranja razvili smo vlastiti softver.
 • aktivno prednaprezanje visokočvrstog pletiva sprečava naknadne odrone i vidljive deformacije. Na taj se način minimalizira rizik koji proizlazi iz jamstva.
 • zahvaljujući svojem zaštitnom sloju od aluminija i cinka, pletivo neupadljivo se uklapa u krajolik
 • s gledišta zaštite krajolika u pokos je potrebno ugraditi manje stranih materijala jer je korištenjem visoko čvrste čelične žice moguće proizvesti lakše pletivo, koje se k tomu ugrađuje uz manje točaka sidrenja
 • nakon prirodnog ili ciljanog ozelenjivanja, sustav za stabiliziranje pokosa gotovo je nevidljiv
 • na kraju svog vijeka uporabe pletivo se može lako ukloniti i reciklirati

  Zajamčena kvaliteta, nema potrebe za održavanjem, dug vijek uporabe

 • tvrtka Geobrugg proizvodi TECCO® za odgovarajuće geografske regije na četirima lokacijama na trima kontinentima korištenjem identičnih strojeva koje je sama razvila
 • pravilno ugrađen sustav za stabiliziranje pokosa načelno ne zahtijeva nikakvo održavanje
 • za razliku od mlaznog betona, pletivo onemogućava opasno nekontrolirano stvaranje tlaka vode
 • sustav bez problema zadržava kasnija klizanja ili odrone
 • laboratorijska ispitivanja i dugoročna ispitivanja pod različitim okolnim uvjetima pokazuju da se i u korozivnim okružjima (obalne ili vulkanske regije) i u područjima s intenzivnom zimskom službom (sol) postiže vrlo visok vijek uporabe
 • zahvaljujući kvaliteti žice visoke čvrstoće, uništenje pletiva iz obijesti nije moguće bez specijalnog alata

  Kompetentno savjetovanje i planiranje specifično za projekt

  Kao kupac možete koristiti njihova znanja i stručnost stečenu brojnim projektima koje su realizirali na svim kontinentima i s različitim geologijama.

  Raznovrsne mogućnosti primjene

  Sustav za stabiliziranje pokosa idealno se može kombinirati s ukrutama u područjima cestogradnje: Tamo gdje je postojeću cestu potrebno proširiti s dolinske strane ili gdje u području bankine dolazi do deformacija, najekonomičnije rješenje predstavlja postavljanje betonske brane. Brana pritom može preuzeti i sile iz klizišta te ih odvesti u stabilnu podlogu – putem okomitih mikropilota raspoređenih u parovima koji se kombiniraju s koso postavljenim sidrima. Radi osiguranja pokosa ispod ceste, gornje rubno uže pletiva TECCO® jednostavno se prstenastim vijcima pričvrsti za betonsku branu.

  Zahvaljujući promišljenoj sveukupnoj konstrukciji s lakim komponentama i malobrojnim pojedinačnim komponentama koje se lako montiraju, sustav za stabiliziranje pokosa može se postaviti uz minimalan utrošak rada i uz minimalne troškove.

  Pritom su presudne sljedeće točke:

 • pokos se samo mora osloboditi od vegetacije i nivelirati

  Nisu potrebni nikakvi dodatni radovi iskapanja.

 • budući da je broj sidara za tlo ili stijene, u usporedbi s uobičajenim pletivima i mrežama od užadi, optimiran i da su razmaci odgovarajuće veći, troškovi se smanjuju za radove bušenja
 • uz pomoć pomagala za bušenje moguće je bušiti izravno kroz već postavljeno pletivo. To s jedne strane jamči izvjesno stabiliziranje podloge već prije sidrenja (zaštita montera pri radu), a s druge strane ovaj postupak omogućava naknadno postavljanje dodatnih sidara.

  Jednostavna montaža

 • uz pomoć uputa za montažu s brojnim ilustracijama koje se nalaze u priručniku sustava, graditeljska ekipa izvodi postavljanje brzo i bez pogreške
 • svaka TECCO® rola (30 m x 3,5 m) u jednom radnom koraku prekriva površinu pokosa od 105 m2

  U usporedbi s uobičajenim pletivima, to rezultira znatno manjim brojem mjesta spajanja (smanjeni troškovi pri postavljanju) i minimalnim površinama preklapanja (minimalni gubitak pletiva).

 • alat za prešanja i spojnice omogućavaju brzo i sigurno spajanje traka pletiva
 • role se mogu lako skratiti na potrebnu mjeru i ponovno spajati, tako da se odsječeni dijelovi mogu ponovno koristiti bez gubitka

  Izvor: www.masmedia.hr

  ]]>