Održivi razvoj – Postupanje s energijom

ODRŽIVI RAZVOJ – Stalno zaboravljamo, što zbog pomanjkanja sredstava, što zbog inercije u razmišljanju, što zbog negativnog utjecaja reklama potrebu čuvanja energije.

Činjenica je da bez energije ne postojimo, u konačnici s pomanjkanjem energije izumiremo. U sadašnjem trenutku čitav ljudski rod troši puno više neobnovljivih izvora energije (u vidu fosilnih goriva) nego što koristi obnovljive i alternativne izvore energije tipa : sunčeve svjetlosti, snage vjetra ili energije biomase.

Trošenjem fosilnih goriva u atmosferu odlazi mnogo štetnih plinova , posebno CO2 što nam onečišćuje okoliš, uništava ozonski omotač, mijenja klimu, a time naravno na određeni način ugrožavamo najbitniji obnovljivi izvor energije,a to je sunčeva energija.

Na godišnjoj razini ukupnu potrošenu energiju možemo prema potrebama podijeliti na tri osnovna potrošaća :

 • a) Zgradarstvo (ukupno 41 % godišnje potrošnje svih vrsta energije)
 • b) Industrija (ukupno 31 % godišnje potrošnje svih vrsta energije)
 • c) Transport (ukupno 41 % godišnje potrošnje svih vrsta energije)

  Od energije potrošene u zgradarstvu na grijanje odlazi 50-60 % energetskih potreba zgrade , odnosno na grijanje zgrada i kuća odlazi 22,5 % potrošnje ukupne energije.

  Ako tome pridružimo činjenicu da 70 % toplinskih gubitaka zgrade čine toplinski gubici na prozorima i vanjskim zidovima zgrade dolazimo do područja gdje trebamo pod hitno napraviti zahvate sa velikim učinkom na uštedu energije i smanjenje emisije CO2 u atmosferu.

  Naravno ti zahvati nam donose nakon početnih izdataka veliku uštedu u budućnosti (povrat investicije nakon tri do četiri godine) , ušteda se prvenstveno očituje u smanjenju računa za grijanje od 50 do 80 %.

  Održivo graditeljstvo (energetski i ekološki) teži sljedećem:

 • smanjiti toplinske gubitke zgrade
 • povećati toplinske dobitke zgrade (povoljnim smještajom zgrade u prostoru i korištenjem sunčeve energije)
 • koristiti obnovljive izvore energije
 • povećati energetsku efikasnost toplinskih sustava
 • utjecati na svjest korisnika dodatnom edukacijom i smjernicama ispravnog korištenja energije
 • Na veličinu toplinskih gubitaka odnosno dobitaka u zgradi , a gledajući samu konstrukciju zgrade, uopćeno govoreči utječe izolacija pojedinih elemenata zgrade , naša svijest i znanje posebno znanje o važnosti i načinu zračenja.

  Na veličinu toplinskih gubitaka utječu tri mehanizma prolaza topline:

 • a) provođenje topline -vodljivost (kroz čvrsta tjela)
 • b) zračenje (od čvrstih tjela prema okolini)
 • c) konvekcijom prirodnom ili prisilnom (gibanjem zraka (plina))
 • Izračunom značaja ta tri mehanizma u pojedinom slučaju dolazimo do koeficjenta prolaza topline U [W/m2K]

  Građevni element Najveća dopuštena vrijednost koeficjenta U prema hrvatskim važećim propisima[W/m2K] Najveća vrijednost koeficjenta U za niskoenergetske zgrade[W/m2K]
  Vanjski zid 0,80 – 1,20 0,20
  Prozori, balkonska vrata, krovni prozori, prozračni elementi pročelja 1,50 – 3,00 0,8 – 1,1 * 0,8 – (preporuka)pasivne kuće
  Pregradni zid 1,60 – 1,95 0,70
  Međukatna konstrukcija između stanova 1,35 0,50
  Pod na tlu 0,65 – 0,90 0,40
  Međukatna konstrukcija prema negrijanom potkrovlju 0,70 – 0,95 0,15
  Međukatna konstrukcija iznad podruma 0,50 – 0,75 0,30
  Međukatna konstrukcija iznad otvorenog prostora 0,40 – 0,50 0,20
  krov 0,55 – 0,75 0,15

  * prema sadašnjim propisima vrjednosti variraju prema klimatskim zonama

  Kako je vidljivo iz čitavog teksta , ali i iz termografske slike dolje, prozori odnosno općenito građevinska stolarija, su u pravili najveći gubitaši energije.Stoga njima i shvaćanju svih kritičnih mjesta i kompletne funkcije prozora, te funkcije prozorskih elemenata , odnosno svemu onom što nam pomaže da odaberemo pravi prozor i ostvarimo očekivanu uštedu, trebamo posvetiti najviše pažnje.

  ENERGETSKI CERTIFIKAT , težnja je da uz razvoj svijesti i zahtjeva kupaca stanova, takvi certifikati potaknu građevinsku industriju gradnji zgrada veće energetske efikasnosti (uštede)

  ]]>