Opće odredbe

Članak 1.

Ovim općim uvjetima uređuju se uvjeti pružanja usluga na stranicama gradimo.hr koje Portal gradimo.d.o.o.Ivana Šibla 20 Zagreb, pružaju putem Interneta, na svojim stranicama (dalje u tekstu:gradimo.hr) i korisnika usluga koima gradimo.hr nudi (dalje u tekstu: Korisnik) (1.) Na sve međusobne odnose izmedu gradimo.hr i Korisnika koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske (2) Poštivanjem uvjeta korištenja usluga osigurat ćete sebi i drugim korisnicima nesmetan rad i učinkovitije korištenje svih usluga koje se nude.

Članak 2.

Objavljivanjem Općih uvjeta na stranicama gradimo.hr smatra se da je korisnik upoznat sa istima, te ih prihvaća i preuzima obavezu na sebe da će se prilikom korištenja usluga gradimo.hr držati pravila navedenim u Općim uvjetima i obaveza koje preuzme potpisivanjem ugovora.

Članak 3.

Gradimo.hr je dužan svojim korisnicima pružiti najbolju moguću uslugu, omogućiti brzo otklanjanje nastalih problema, bilo koje vrste i po potrebi proširenje kapaciteta te osigurati sigurnost i nadzor kompletnog servisa.

Članak 4.

Korisnik se obavezuje da neće koristiti naš server i servis na bilo koji način na koji bi se mogao ugroziti nesmetan i siguran rad. Zabranjuje se neovlašteni pokušaj izmjene i otpreme podataka.

Članak 5.

Podaci koje gradimo.hr prikupi pri sklapanju ugovora biti će korišteni samo u svrhe za koje su uzeti i neće se ustupati drugim osobama niti prodavati. Isti ti podaci ostaju unutar gradimo.hr i za njih mogu znati samo djelatnici gradimo.hr

Članak 6.

Gradimo.hr ima za pravo odašiljati korisnicima e-mail i pismene poruke putem kojih ce informirati svoje korisnike o novim uslugama, poboljšanjima i proširenjima usluga, promjenama usluga i drugim informacijama koji su u vezi korištenja usluga gradimo.hr.

Članak 7.

Gradimo.hr ne uzima naknadu od sklopljenih poslova među korisnicima, ne preuzima odgovornost za kvalitetu i porijeklo materijala, niti za nastale porezne obaveze proizišle sklapanjem ugovora među korisnicima.

Članak 8.

Prilikom davanja materijala u bilo kojem obliku na stranice gradimo.hr, dajete stalna prava i dozvolu da se isti mogu mijenjati, prevoditi, objavijivati i distribuirati po čitavom svijetu putem medija u bilo koju svrhu bez ikakve naknade. Davanjem te suglasnosti vrijedi i prestankom ugovora izmedu gradimo.hr i korisnika.

Članak 9.

Gradimo.hr omogućuje i linkanje na druge stranice koje ne održava, niti su načinjene od strane gradimo.hr. Prilikom posjećivanja tih stranica gradimo.hr takvim korisnicima ne može jamčiti zaštitu njihova sadržaja i podataka na njima, jer kao takve ne održava i neće odgovarati za njihov sadržaj.

Članak 10.

Gradimo uzima za pravo, ograničiti ili privremeno uskratiti svoje usluge, ukoliko korisnik-pretplatnik koristi usluge na neprihvatljiv i nedozvoljen način, te ne preuzima nikakve odgovornosti za eventualno nastale štete.

Članak 11.

Neprihvatljivo i nedozvoljeno korištenje podrazumijeva sljedeće:

– nezakonite sadržaje – neistinite sadržaje i informacije – objavljivanje zaštićenih sadržaja i informacija – lančana pisma – lažna predstavljanja – neprikladni sadržaji – neprikladni softveri – datoteke i programi – neodržavanje e_mail pretinca

Članak 12.

Korisnik snosi potpunu odgovornost za sadržaj, kvalitetu, istinitost i zakonitost svih materijala koje ponudi i učini dostupnima putem gradimo.hr Internetom i e-mailom.

Članak 13.

Gradimo.hr uzima za pravo nadoknadu štete od korisnika koji je prouzrokuje korištenjem usluga na neprihvatljiv i nedozvoljen način.Prilikom zasnivanja ugovornog odnosa gradimo.hr će preko nadležnih tijela ispitati identitet korisnika, u svrhu suradnje samo sa legalnim korisnicima.Gradimo.hr očekuje suglasnost od korisnika da kod nadležnih tijela može po potrebi provjeriti njegov identitet. Svi podaci će se koristiti isključivo za zakonom dozvoljene radnje i vlastite potrebe u cilju osiguranja istinitosti podataka o tvrtci ili osobama koji se prijavljuju u bazu podataka gradimo.hr Korisnik je dužan pisanim putem najkasnije 7 dana od nastale promjene bez odgadanja izvijestiti gradimo.hr o svakoj promjeni podataka u ugovoru o korištenju usluga.

Članak 14.

Gradimo.hr može uskratiti pravo sklapanja ugovora o korištenju usluga sa pravnom ili fizičkom osobom: _ ako postoji osnovana sumnja da osoba želi postupiti zlonamjerno i protivno Općim odredbama i zakonu, – ako podaci o identitetu nisu istiniti, – ako je platežno nesposoban, – ako postoji osnovana sumnja da će usluga biti koristena od trećih lica u pogledu kojih postoje razlozi za odbijanje pružanja usluge koji su navedeni.

Članak 15.

U svrhu okupljanja što većeg broja legitimnih subjekata, poduzimamo akcije besplatnog uvrštavanja u našu bazu podataka (imenik), stim da će te o tome biti najprije moguće obaviješteni.

Članak 16.

Korisnici usluga web-maila se obavezuju da će redovito pratiti i održavati svoj e-mail sandučić, te da gradimo.hr ne snosi odgovornost za sadržaje pošte koja će na njih pristizati.U slučaju bilo kakvih problema koji nastanu u vezi sa web-mailom gradimo.hr neće za njih snositi odgovornost.

Članak 17.

O važnim promjenama i dopunama gradimo.hr može obavijestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na portalu.Korištenjem bilo kojeg sadržaja na gradimo.hr Portalu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilnikom.

Članak 18. 

Korištenje kolačića (cookies) – Kolačići se koriste za osiguravanje funkcionalnosti ankete, slanja upita i registracije posjetitelja. Surađujemo sa tvrtkama za oglašavanje koje poslužuju oglase trećih strana na našoj web-lokaciji. Te tvrtke putem kolačića mogu koristiti podatke (koji NE uključuju vaše ime, adresu, adresu e-pošte ili telefonski broj) o vašim posjetima ovoj i drugim web-lokacijama kako bi ponudili oglase o proizvodima i uslugama koje vas zanimaju:

Google, kao dobavljač treće strane, koristi kolačiće za posluživanje oglasa na ovoj web-lokaciji.
Pomoću DART kolačića Google i njegovi partneri poslužuju oglase korisnicima temeljem njihovih posjeta našoj web-lokaciji i drugim web-lokacijama na internetu.
Korisnici mogu deaktivirati korištenje DART kolačića posjetom pravila o privatnosti Google oglasa i sadržajne mreže. (Ako želite dodatne informacije o tom postupku te želite saznati što učiniti kako te informacije ne bi bile dostupne takvim tvrtkama, kliknite ovdje: DoubleClick DART kolačić)