Organski materijali

Organski – Odnosi se na materijal životinjskog ili biljnog podrijetla, dakle materijale koji potiču od „živuće“ materije. Molekularna struktura sadrži ugljik.

]]>