Orijentacijska vrijednost tla

Orijentacijska vrijednost tla jeste prosječna vrijednost tla po metru kvadratnom u području ujednačenih položajnih relacija i relacija iskoristivosti. Orijntacijska vrijednost tla se izvodi od strane stručnih vještaka iz prodajne cijene te se posreduje za svako područje zasebno. Pri tome se u obzir uzima i razvojni nivo građevinskog područja. Vrijednosti tla bitne su za infrastruktrualno i komunalno opremanje zemljišta . Čak i u već izgrađenim područjima vještaci posreduju vrijednosti tla. Kao da područje nije izgrađeno. Vrijednosti tla doduše nisu obvezujuće, ali predstavljaju praktičnu pomoć kod procjene nekretnina. Osim toga se te vrijednosti koriste i kod oporezivanja, a važne su i za poreznu upravu kod određivanja ukupne kupoprodajne cijene zemljišta i objekta. To je neophodno, jer se otpisi obračunavaju samo od vrijednosti objekta.

]]>