OSB ploče

Velike, dugačke iverice su položene uzdužno. Čvrstoća na progib je upravo zbog dugačkih iverica veća nego kod drugih normalnih, ravno prešanih ploča. Ljepljenje i struktura iverice daju OSB-pločama karakterističan izgled.

Koriste se kao građevinske ploče u gradnji objekata, za unutarnju gradnju i u proizvodnji namještaja. Tipična OSB-struktura koristi se često i kao dekorativni element, velikoplošna struktura drvenih iverica daje neobičnu «drvenastu» optiku.

Obrada je ista kao i kod drveta( piljenje, bušenje, glodanje). Treba izbjegavati direktan kontakt s tlom i vodom Prije ugradnje ploče se moraju klimatizirati najmanje 48 sati. Za velikoplošnu unutarnju ugradnju bez dotoka zraka OSB-ploče nisu preporučljive, jer ljepila kojima su iverice prešane u ploče sadrže formaldehid i prirodne terpene koji ispravaju.

Ploče od iverice su velikoplošne ploče prešane od iverice i drvenih materijala i ljepila koriste se u građevinarstvu za unutarnju gradnju. Razlikuju se prema rasporedu iverice kao ravno prešane i uzdužno prešane ploče.

Mogu se koristiti i kao obloge svih vrsta. Nedostatak ploča od iverice leži u činjenici što se njihove ivice ne mogu čavlati i učvršćivati vijcima. Veliki broj ploča od iverice u unutarnjem prostoru može dovesti do zasićenja formaldehidom, čak ako se pridržava EU-normi.

Zato prilikom kupnje ploča od iverice treba voditi računa o sljedećim točkama:

• ne treba voditi računa o EU- normama, jer su one ionako obveza; treba voditi računa o nižim vrijednostima od onih zadanih europskim normama. Tražite certifikate o ponašanju ispušnih plinova.

• vodite računa o uporabljenom vezivnom materijalu

• najveće koncentracije plinova je kod dušičnih smola formaldehida, najniža kod melaminskih smola formaldehida, a najmanja kod fenolnih formaldehid-smola

• ukupno ispuštanje plinova ponaša se proporcionalno udjelu ljepila u materijalu

• prilikom ugradnje vodite računa da otvorene površine, prije svega površine rezanja ispuštaju puno veće količine formaldehida od onih sa zaštitom (npr. folija ili furnir).

• provjerite odgovaraju li možda neke druge ploče više traženoj namjeni. Gipsane ploče ili ploče od slame često imaju prednost u više točaka.

OSB ploče]]>