Osnovni elementi PVC prozora – PVC profili

Osam komorni profili su profili namjenjeni polupasivnim i pasivnim kućama, njihovo vrijeme tek dolazi jer za njih još nisu dovoljno razvijeni pomoćni profili. Petkomorni profili u kombinaciji s kvalitetnim staklom i kvalitetnim brtvama zadovoljavaju u većini slučajeva sve zahtjeve.

Za petkomorne profile najrazvijeniji su pomoćni profili – različiti spojni profili, profili za proširenje, statički profili za ojačanje većih konstrukcija građevinske stolarije, itd.

Ojačanja:

Ojačanja se nalaze u srednjoj i najvećoj komori profila, njihov oblik je takav da čitavom profilu osigurava stabilnost i čvrstoću. Ojačanja je potrebno antikorozivno zaštititi .

Primjer : Profil Ideal 5000, smještaj ojačanja

Brtve

Brtve imaju više funkcija od kojih su neke : zaštita od prodora atmosferalija, buke, prašine, hladnoće, vjetra, itd. Bitno je da se kao brtve u profilima ugrađuju trajnoelastični materijali kako bi se funkcionalnost zadržala tokom dugog niza godina.

Vode se polemike o značaju treće brtve , međutim snimke infracrvenom kamerom pokazuju da treća brtva ima značaj i u pomicanju izotermi prema vanjskom rubu prozora pa time dodatno sprečava kondenzaciju u neželjenom području – području bližem unutrašnjosti gdje nije osigurana odvodnja kondenzata.

Staklo

Parametri stakla :

 • Koeficjent prolaza topline kroz staklo – Ug
 • Koeficjent prolaza topline kroz prozor – Uw odnosno U Emisijska sposobnost – Є (predstavlja omjer između količine energije koju odaje neko tijelo i količine energije koju pri jednakim temperaturnim uvjetima odaje crno tijelo)

 • Linearni koeficjent prolaza topline – ψ (spojno mjesto stakla i okvira –uzima u obzir staklo, krilo i distančnik, te letvicu za stakljenje) Vrjednost zvučne izolativnosti – Rw
  Izolacijsko staklo postalo bi energetski optimalno kada bi uz nisku U vrjednost imalo i veliku propusnost sunčeve energije (g) – energetska bilanca , ali naravno trebali bi time moći upravljati – zimi propuštati sunčevu energiju ,a ljeti nas treba štititi od nje.Dakle s većim dobitkom dnevne svjetlosti u unutrašnjosti zgrade dobivamo i veći učinak toplinske energije sunca, a da li to želimo ili ne ovisi o području gdje se nalazi naš objekt i namjeni objekta.

  Međutim,kako zbog ugodnog osjećaja koji imamo prilikom kretanja u prostoru osvjetljenom prirodnom svjetlošću , a također i zbog štenje energije koju ostvarujemo izbjegavajući potrebu paljenja umjetne rasvjete ,težimo staklima što većeg stupnja propusnosti (transmisije) svjetlosti. Propusnost ovisi o debljini stakla, njegovom kemijskom sastavu, a ako staklo ima zaštitni nanos i o svojstvima nanosa.

  Karakteristika selektivnosti- S (odnos između svjetlosne propusnosti stakla i njegove propusnosti ukupne sunčane energije) Indeks reprodukcije boja –Ra(Bitan zbog fizioloških razloga kao i za neke psihološke odnosno estetske osječaje – razloge)

  U zadnje vrijeme se pojačano radi na futurističkom rješenju pametnog prozora koji bi mogao zadovoljavati različito postavljene kriterije utjecaja sunčeve energije u ljetnom odnosno zimskom periodu.

  Najveću površinu našeg prozora zauzima staklo , pa se time ističe kao jedan jako bitan sastavni dio svakog prozora ,a time i zaslužuje da o njemu znamo što je više moguće.

  Izolacijsko staklo je građevinski proizvod za zastakljivanje , sastavljen iz dvije ili više staklenih ploča koje su između sebe razdvojene s jednim ili dva međustaklena prostora napunjenim zrakom ili plinom.Da međustakleni prostor ne bi propuštao vodenu paru ili plinove , su staklene ploče po rubovima spojene organskim brtvama odnosno ljepilima, ili su zavarene.

  U «hermetički» zatvorenom prostoru između staklenih ploča nije vakum kako se često misli već suhi zrak( kako ne bi došlo do kondenzacije unutar stakala) odnosno plin. Vakum naime iz statičkih razloga nije moguć (Vakum – područje bez tlaka između dva stakla dovelo bi do uvijanja stakla)

  Najkvalitetnija izolacijska stakla izrađenua su po sistemu dvostupanjskog brtvljenja. Po tom sistemu na perforirani i sa sredstvom za sušenje napunjeni distancni okvir, nanesemo trajno plastično brtvilo napravljeno na bazi poliizobutilena (butil). To brtvilo koje još nazivamo unutrašnje ili primarno brtvilo nanosimo u obliku jednakomjerno široke i debele trake neprekinuto po čitavom obodu stakla osim na krajevima.

  Osnovna funkcija unutarnjeg brtvila je zaštita međustaklenog prostora od difuzije vodene pare.Po sastavljanju staklenog sendviča i okvira , međurazmak još dodatno brtvimo s trajnoelastičnim brtvilom koje je najčešće napravljeno na osnovi polisulfida. Poznato je pod nazivom «Thiokol» .

  Primjenom najnovije tehnologije distancniokvir nije više metalni, već je napravljen iz termoplastičnih organskih materijala. Ti materijali napravljeni na osnovi butyla i pomješani sa sredstvom za sušenje se u vrućem stanju u zahtjevanoj širini nanose na rub stakla.

  Kad se ohladi taj materijal ima dovoljnu mehaničku čvrstoću da može preuzeti ulogu distancnog okvira, a istovremeno je odlična barijera prodoru vodene pare u međuprostor između stakala.Na kraju proizvodnog procesa se fuga međuprostora zapuni sa trajnoelastičnim brtvilom (polisulfidom).

  Rubno brtvljenje izvedeno na takav način predstavlja manji toplinski most, nego kad se međuprostor izvodi sa metalnim distančnikom. Alternativu tom sistemu predstavlja klasični sistem, ali sa distancnim okvirom od kombinacije PVC-a i tanke pločevine. Takvim načinom zatvaranja međuprostora između stakla dolazi do pomaka hladnog ruba koji tad dolazi u sredinu međustaklenog prostora (pomak izoterme za 10 stupnjeva), čime se u većini slučajeva izbjegava rošenje ruba stakla i okvira krila.

  Termo izolacijska stakla – emisijska vrijednost običnog stakla je jako visoka (83,7 %) zbog toga se na unutrašnju stranu unutrašnjeg stakla nanosi tanki sloj od plemenitog metala koji osigurava niski koeficjent emisijske sposobnosti (0,1-10%)

  Zbog tako niske emisije stručnjaci često nazivaju takva stakla kao low-e stakla (Low-Emissivity Glass , a ne Low- Energy – kako ih mnogi vole zvati)

  Termo izolacijska stakla punjena plinom – Dok je kod običnog izolacijskog stakla koeficjent U = 3,0 W/m2K, kod termoizolacijskog stakla ta vrjednost je U = 1,5 W/m2K, a ako zrak u međustaklenom prostoru zamjenimo plinom tada nam U vrjednost takvog stakla, ako je napravljeno po propisima pada na U = 1,1 W/m2K.

  To je zbog toga jer zrak, iako je izolator, u međustaklenom prostoru uslijed sile uzgona i razlike u temperaturi u donjem i gornjem području međustaklenog prostora zbog malog otpora trenja ima težnju da počne u tom prostoru kružiti , a ako zrak zamijenimo argonom – inertnim plinom velikog otpora trenja sprječili smo kruženje plina uslijed razlika temperatura, a time i prolaz topline konvekcijom (kretanjem).

  Ljudi se često boje gubitka plina u međustaklenom prostoru međutim, kako je vidljivo iz gornjih podataka, plin nije toliko bitan koliko zaštitni nanos, međutim ako se poslužimo propisima i izračunom- Početna koncentracija plina u međustaklenom prostoru mora biti: 90(+10/-5)% , a godišnji gubitak plina kroz rubno brtvljenje mora biti manji od 10‰.

  Kako je odnos između koncentracije plina i vrijednosti prolaza topline U linearan, ako pretpostavimo da je vrijednost početne koncentracije plina 93%, izračun nas dovodi do podatka da će staklo nakon 10 godina još uvijek imati koncentraciju plina ~83%. Pri toj koncentraciji staklo ima koeficjent U=1,16W/m2K. Za 20 godina će termoizolacijsko staklo pri koncentraciji plina ~73%, imati vrijednost koeficjenta U=1,19W/m2K.

  Optički fenomen izolacijskih stakala :Međustakleni prostor predstavlja prema okolini hermetički zatvoren prostor u kojem prema tome vrijede svi plinski zakoni. Prilikom svake promjene temperature ili tlaka okolnog zraka promjeni se i volumen u međustaklenom prostoru.

  Te promjene uzrokuju deformaciju (konkavnost ili konveksnost) obadvije staklene ploče. Posljedica tih deformacija su manja ili veća izobličenja refleksijske slike na vanjskoj površini stakla. Taj fenomen (fenomen dvojnog stakla – izolacijskog stakla) je više izražen čim je veća površina stakla ili što je veći međustakleni prostor, a posebno je izražen kod troslojnog stakla jer srednje staklo ostaje nedeformirano.

  Međutim taj fenomen također govori i o kvaliteti izolacijskog stakla ,odnosno brtvljenja izolacijskog stakla, jer kad međustakleni prostor ne bi bio hermetički zatvoren ne bi niti moglo doći do tog fenomena.

  Mogućnost ugradnje ukrasnih letvica u međustakleni prostor ili ljepljenje na staklo – Za letvice ugrađene u međustakleni prostor odlučujemo se kako zbog estetskih razloga tako i zbog jednostavnijeg čišćenja stakla. Ukrasne letvice su u pravilu široke 16 ili 26 mm i ne predstavljaju stvarno pune letvice već šuplje profile.

  Zbog širokog međustaklenog prostora i praznog presjeka letvice mogućnost nastanka kondenzata je na ukrasnim profilima zanemariva ili izrazito mala spram izvedbe s punim letvicama. Isto vrijedi i za letvice koje su priljepljene na staklo.

  *Zanimljivost – često se neopravdano misli da je međustakleni prostor kod izolacijskih stakala područje vakuma , međutim to nije i ne može biti istina , jer je vakum područje bez tlaka , pa bi izolacijsko staklo s međustakleno području u vakumu puklo odmah kad bi se izložilo vanjskom tlaku.

  Okovi

  Ne smijemo kod ove teme podleći napasti i krenuti u uvjek aktualnu raspravu koji su okovi najbolji , ali možemo općenito reći da okovi moraju zadovoljiti sljedeće zahtjeve :
 • a) moraju nam omogućiti lako i trajno upravljanje našim prozorima odnosno otvorima općenito
 • b) moraju biti otporni na atmosferske utjecaje i agresivnost morskog zraka
 • c) rješenjima okova mora se predvidjeti što više naših želja i potreba
 • d) moraju omogućiti dobro brtvljenje naših prozora i dodatno osiguravati stabilnost krila
 • e) u maksimalnoj mjeri moraju povećavati našu sigurnost – štititi nas od lopova i mogućnosti lakog uništenja ili nepoželjnog rastavljanja prozora
   
 • U praksi to znači da bi voljeli :

  – imati višestupanjsko kipanje , prozor se otvara na kip u više stupnjeva , prvi stupanj omogućava da imate sigurno provjetravanje prostora (propisano zakonom) i istovremeno zaštitu od kiše i kad u prostoru niko ne boravi. Takvo kipanje mora osigurati maksimalnu sigurnost od neželjenih gostiju ,jednako kao da je prozor potpuno zatvoren.

  – imati sigurnosne okove – koji umjesto klasičnog ekscentra za brtvljenje prozora ima metalnu gljivicu na krilu koja prilikom zatvaranja uđe u čvrst sveobuhvatan okov na doprozorniku i time sprečava bilo kakvu mogućnost nasilnog trganja krila sa prozora.

  – imati na balkonskim vratima sistem koji omogućava da izađete na balkon zatvorite vrata – sprječite hladnoću da uđe u vaš stan i uđete kad želite bez kvake , samo malo jačim guranjem vrata.

  – imati ulazna vrata koja osim klasičnog jezička za zaključavanje imaju i dva masivna metalna kljuna koja dodatno zaključavaju vrata.

  – imati sigurnosne ključeve koji se ne mogu napraviti kod ključara, osim onih ovlaštenih od proizvođaća a i onda trebate osobne dokumente i kod karticu ključa.

   

]]>