Osvrt na Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 90/11gosp. Miljenko Rodek, dipl.ing.el. – Član OO DOIE

Komora je u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva sudjelovala u pripremi i donošenju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima, Tehničkih propisa za niskonaponske električne instalacije, Tehničkih propisa za sustave zaštite od djelovanja od munje na građevinama, u prevođenju većine normi veznih za našu djelatnost i dr. Komora je surađivala i s drugim ministarstvima, i aktivno radila u sastavu radne grupe za izradu Strategije energetskog razvoja RH.U ovoj godini nažalost komora nije bila uključena u aktivnosti Ministarstva. Iako je Predsjednik komore u nekoliko navrata predlagao i nudio suradnju u izradi zakona koji su se pripremali, naši predstavnici nisu pozivani u sastave povjerenstva. Nadamo se da je to privremeni nesporazum koji je nastao zbog izuzetno kratkih rokova i velikih obaveza koje je Ministarstvo imalo.U izradi zakona sudjelovali su geodeti, arhitekti te inženjeri građevine, a izostavljeni su bili predstavnici strojarske i elektrotehničke struke.Pregledali smo zakoni vidjeli da u konceptu zakona nije provedena kategorizacija zgrada koje se ozakonjuju pa je za pretpostaviti da će se ozakoniti i složene zgrade sa složenim instalacijskim sustavima, a tu proceduru nije moguće korektno provesti bez uključenja strojarskih i instalaterskih struka.Naš prijedlog je riješiti situaciju kontaktima i sastancima s ministarstvima da se tumačenjima i donošenjem određenih podzakonskih akata uključi i naša i strojarska struka u procedure ozakonjenja.Primjer složene građevine: industrijske građevine veće od 10.000m2 sa složenim elektroenergetskim sustavima. Proces ozakonjenja ovakve građevine po sadašnjem zakonu nije tehnički korektan bez uključenja naše struke. Bez naše struke ne može se sa sigurnošću utvrditi da li su ti elektroinstalacijski sustavi sigurni za uporabu (npr. može doći do uzroka požara, neželjene buke i sl.).Naš prijedlog je da se dvije razine definiraju provedbenim aktom: za jednostavne objekte da se zahtijeva da naša struka izda mišljenje je li neki objekt za uporabu ili ne, a za složenije objekte da se napravi projekat izvedenog stanja i ispitivanja i mjerenja tih sustava koji dokazuju sigurnost za uporabu.