Ozelenjavanje vanjskih zidova

 • poboljšanje mikroklime vezivanjem prašine i bogatstvom kisika. Biljke peuzimaju ugljični dioksid i isparavanjem izjednačavaju temperaturne oscilacije i oscilacije vlage
 • Zaštita od vjetra skretanjem strujanja vjetra, samim time i reduciranje toplinskih gubitaka fasade i tlaka vjetra na prozore i vrata
 • Toplinska zaštita zračnim jastucima između zida i zelenila
 • Zaštita od kiše i vlage biljnim pokrovom, umanjeno vlaženje vanjskih zidova i bolje sušenje transportom vode kroz korijenje
 • Zvučna zaštita refleksijom i apsorpcijom zvuka
 • Životni prostor za ptičji svijet, hrana za pčele, vrapce i sl.

  Kod izbora puzavica treba uzeti u obzir smjer i intenzitet sunčeva zračenja , jame za bilje moraju imati dovoljno mjesta i vlage. Penjalice i držači moraju imati dovoljnu nosivost, postojani na UV-zračenje i koroziju.

  Prije ozelenjavanja ožbukana fasada mora biti besprijekorna , jer u protivnom mogu nastati neželjena oštećenja.

  Terase i staze trebaju formirati tako da s raslinjem, travom i vodenim površinama čine harmoničnu cjelinu. Prilikom izbora materijala za terase i obloge staza vodite računa da budu estetski, ekonomični i praktični.

  Preporuča se uporaba materijala tipičnih za dotično podneblje npr. kamen iz kamenoloma koji se nalazi u blizini. Lomljeni kamen je jeftiniji od rezanog materijala, zahtijeva međutim više vremena za polaganje. Kombinacije materijala npr. drvo/opeka , prirodni kamen/šljunak djeluju vrlo dekorativno, zahtjevaju međutim brižljivo planiranje. Veće površine se oblikuju maštovito polaganjem različitih uzoraka, visinskim razlikama, jamama za cvijeće ili uzvišenim površinama s biljem.

  Obloge za terase i staze postavljaju se na nosivu podlogu( 7-10 cm dobro sabijena šljunčana podloga, preko nje pijesak) već prema lokalnim uvjetima te se slažu u posteljicu od pijeska ili morta. Kod polaganja u mort i šljunak se ploče postavljaju ravnomjerno, inače postoji opasnost od pucanja. Kod pojedinih ploča koje se postavljaju u travu mora biti razmak duljine koraka od 63 – 65 cm. Obložne ploče preko betonskih ploča postavljaju se na oslonačke stupiće.

  Kako bi se terase i staze nakon kiše brzo posušile, postavljaju se pod nagibom od 1 % do 2%. To posebno vrijedi za terase kod kojih se voda mora odvoditi od kuće.

  Odvodnja se vrši preko travnatih površina i površina pod raslinjem, kod većih površina preko odvoda u tlu do kanalizacije ili drenažne jame. Na izlazu iz zgrade na terasu mora se postaviti prag, kako bi se spriječio prodor vode i lišća. Ukoliko je zimski vrt priključen na terasu neophodno je izvođenje kišnice preko drenažnog žlijeba u prijelazno područje.

  Uobičajeni materijali za terse i staze su: prirodni kamen, opkea(klinker), betonske ploče,betonske obloge,rešetkasti kamen za travu, keramičke pločice, rezane ploče, drvene ploče i oblice.

  Stepenice i pragovi u odgovarajućem materijalu premošćuju visinske razlike i mogu se integrirati u raslinje. Predstavljaju važan oblikovni element. Postavljaju se u pijesak ili u beton uz najmanje moguće uzvišenje od npr. 15-17 cm. Prilazi zemljištu s glavne prometnice podliježu također ishodovanju dozvole.

  Treba uzeti u obzir i odvoz smeća, isporuke energenata, ulaz dostave namještaja, parkiranje automobila i sl. Rampa za ulaz u garažu ne smije biti odveć strma . Ispod se postavljaju drenažne kanalice ili drenažno okno s odvodom u drenažnu jamu. Bočni zidovi rampe se mogu ozeliniti i osigurati ogradom.

  Kako bi se ograničila opasnost od stvaranja leda može se postaviti i grijanje javnih površina.

  ]]>