Panteon postao jedini vlasnik Esseker centra

OSIJEK – Zaključen je “slučaj Esseker centar”, a gradska blagajana bogatija je za nešto više od 6,733 milijuna kuna! Rezultat je to sudske nagodbe Grada i Panteona, sklopljene u srijedu (2. studenoga), prema kojoj se Grad potpuno odrekao udjela u Esseker centru u zamjenu za spomenuti iznos.

Posjetimo, Grad i Panteon 4. lipnja 2003. sklopili su ugovor o zajedničkom ulaganju i izradnji Esseker centra. Ugovorom, koji je sklopila bivša gradska vlast, Đapićeva uprava nije bila zadovoljna, pa, nakon što se Panteon i Grad najprije nisu uspjeli usuglasiti o visini udjela u investiciji, direktor Panteona, Ivan Šapina uputio je tužbu osječkom Općinskom sudu. U međuvremenu, Grad i Panteon postigli su dogovor kojim je ukupni udjel Grada u Esseker centru povećan s 5,9 na 14,02 posto, a ulaganje Grada s 3,36 povećano na 6,7 milijuna kuna (odnosno 14 posto udjela u Essekeru). Rasprava je održana u srijedu, a pred sutkinjom Doricom Krnic-Miloš pojavili su se Ivan Šapina u pratnji odvjetnika Nikice Zagorca, te, u ime Grada, odvjetnik Dražen Srb, no, u skladu s spomenutim dogovorom, odmah je sklopljena nagodba.

Grad je, dakle, svoj udjel prodao Panteonu za 6,733 milijuna kuna – 6,6 milijuna za 3.133 četvorna metra zemljišta u Šamačkoj, te 132 tisuće za troškove natječaja, a Panteon se obvezao Grad isplatiti u roku od 15 dana nakon sklapanja Nagodbe. Grad je, s druge strane, potvrdio da je Panteon platio sav komunalni doprinos (3,27 milijuna kuna), odnosno da prema toj tvrtki više nema nikakvih potraživanja. Ukratko, Panteon, nakon što isplati Grad, postaje jedini investitor i vlasnik Esseker centra, te preuzima sva prava i obveze iz Ugovora o građenju iz rujna prošle godine. Ugovor o zajedničkom ulaganju iz 2003., koji je i bio kamen smutnje posljednjih nekoli tjedana, prestao je važiti. Porez na promet nekretnina, te sve troškove provedbe u zemljišnim knjigama snosit će Panteon. U cijelosti je ispoštovan dogovor od prije dva tjedna, a Grad je od Essekera, kako su tada najavili Branimir Glavaš i Anto Đapić, ostvario ukupni prihod od 10 milijuna kuna.

Grad je prošao mnogo bolje nego što je to bilo prema prvom ugovoru kojega je sklopila bivša vlast, što potvrđuje opravdanost sumnji da su pojedinci preko gradske imovine rješavali privatne stvari. No, za to su adekvatno kažnjeni na proteklim lokalnim izborima, kada su građani glasali za promjenu potrošene i korumpirane vlasti, rekao je Glavaš, predsjednik Gradskog vijeća. Autor: Mario MIHALJEVIĆ Izvor: Glas Slavonije www.glas-slavonije.hr

]]>