Planira se gradnja poslovno-trgovačkog i pastoralnog centra

PAZIN – DPU obuhvaća 8,7 hektara, a predlaže se niz prometnih zahvata i više zelenih površina • Od 30. studenog do 30. prosinca plan će biti izložen u Spomen domu

Na parceli nekadašnjeg Autotransa planira se gradnja poslovno-trgovačkog centra, Crkva bi gradila pastoralni centar, u planu je rekonstrukcija vatrogasnog doma i stanice za tehnički pregled Auto kluba Pazin, u Vrtlišću uz postojeće stambene zgrade dvije parcele namijenjene su za nove višestambene građevine, planiraju se veće zelene površine pa se tako uz postojeće na Starom trgu i u vrtu franjevačke crkve i samostana nameće uređenje zelene površine iza zgrade gradske vijećnice. Ovo su tek neke naznake iz prijedloga Detaljnog plana uređenja Centar II Pazina koji je izradila zagrebačka tvrtka APE, a pazinsko poglavarstvo uputilo na jednomjesečnu javnu raspravu koja počinje 30. studenoga. Tekstualni i grafički dio tog dokumenta bit će izloženi u holu Spomen doma. Granica obuhvata DPU-a je 8,7 hektara, a najinteresantniji je bivši prostor Autotransa. Izradu DPU-a sufinancira Istria holiday club iz Zagreba, a poglavarstvo je imenovalo komisiju za praćenje njegove izrade u kojoj su predstavnici Grada, Auto kluba, porečkog TIM-a 90 i Hypo banke. Projekt idejnog rješenja poslovno-trgovačkog centra izradili su u porečkoj tvrtki TISS, a planiraju se tri objekta na prostoru bivšeg Autotransa ukupne površine veće od osam tisuća četvornih metara. U podrumu bi bila 153 parkirna mjesta i skladišta, u prizemlju se planiraju market i poslovnica Hypo banke te na dva kata poslovni prostori od kojih su neki također namijenjeni za banku. Izrađena je kompjuterska simulacija tog idejnog rješenja, a planiran je i trg.

Uz taj centar na prostoru bivšeg kamenoloma daje se mogućnost gradnje dvije poslovne zgrade trgovačke namjene s tim da je unutar te parcele obavezna izgradnja parkirališta. Umjesto sadašnje stanice za tehnički pregled mora se izgraditi zamjenska zgrada u kojoj trebaju biti svi sadržaji, što znači da će se ukloniti brojni kontejneri osiguravajućih društava koji sada okružuju taj objekt. Vatrogasni dom ostaje, ali je predviđena mogućnost njegove rekonstrukcije ili gradnja zamjenske zgrade poslovne namjene. Lokacija pastoralnog centra je na traženje konzervatora premještena uz Prolaz Vincenta od Kastva da se ne bi narušio tamošnji prostor koji čine zvonik i župna crkva Sv. Nikole. Bit će nužni veliki prometni zahvati kao rekonstrukcija ulica Družbe sv. Ćirila i Metoda i 43. istarske divizije uz djelomično proširenje kolnika, gradnju nogostupa i pješačkih komunikacija za pristup zgradama poslovne namjene. Ulica Vrtlišće proširila bi se ondje gdje je to moguće, a planirana je i rekonstrukcija slijepe Ulice Antuna Kalca gdje bi se gradilo parkiralište. Da bi se dobila što kvalitetnija rješenja za uređenje gradskih površina, prijedlogom DPU-a je planirano raspisivanje urbanističko-arhitektonskih natječaj za pastoralni centar, rekonstrukciju vatrogasnog doma i interpolaciju zgrade na Pristavi na dijelu parkirališta koja je nekada tamo postojala. S. B. Izvor: Glas Istre www.glasistre.hr

]]>