Planirana zona obiteljskih kuća na mjestima gdje nema zelenih površina

PULA – Kamenolom Max na Stoji svojevremeno je bio »nominiran« za najidealniju lokaciju pročistača o čemu se godinama žustro raspravljalo. S jedne strane tvornica cementa, kao njegov vlasnik, tražila je novu lokaciju za crpljenje sirovine kako bi mogao zatvoriti još uvijek aktivan kamenolom u Puli, a s druge strane, i nije im se previše žurilo (kao Gradu) jer su i tu imali dovoljno sirovine za, kako su tada govorili, barem dva desetljeća.

S obzirom da se ipak radi o veoma atraktivnoj zoni u srcu Stoje, očito su se tijekom godina svi predomislili pa je sudbina ovog gradskog kamenoloma ipak promijenjena. Naime, u samom Generalnom urbanističkom planu, koji je već prošao javnu raspravu, prihvaćene su primjedbe vlasnika kamenoloma Max na Stoji, tvrtke Istra Cement Heidelberg cement group, da se na toj reprezentativnoj lokaciji, uz rubni donji dio kamenoloma, predvidi zona stanovanja. Tu je primjedbu prihvatilo i posebno formirano povjerenstvo uz naznaku da je prije svega potrebno utvrditi obvezu izrade Detaljnog plana uređenja koji bi definirao da se potencijalna zona stanovanja može planirati isključivo na potezu gdje nema zelenih površina. Voditeljica gradskog Odsjeka za prostorno uređenje Jasminka Doblanović Peharda veli da će se pri izradi Detaljnog plana uređenja kao obavezan uvjet uzeti upravo činjenica da se zona stanovanja neće moći smjestiti na onim područjima gdje se nalaze zelene površine, dok bi se u centralnom, odnosno glavnom dijelu kamenoloma, što je također predložio vlasnik, predvidjela mješovita zona s poslovno-proizvodnom namjenom. Doblanović Peharda veli da su spomenute primjedbe usvojili članovi povjerenstva koji su ih potom predstavili Gradskom poglavarstvu koje ih je i prihvatilo. No, tek nakon donošenja GUP-a i Detaljnog plana uređenja moći će se govoriti o smještajnim kapacitetima unutar dviju spomenutih zona. – Za sada je još uvijek nemoguće išta reći o konkretnom broju stanova kao i potencijalnim ulagačima koji bi se eventualno smjestili unutar poslovno–proizvodne zone. No, glavni uvjet kojeg će se trebati pridržavati pri izradi stambene zone je veličina objekata, pa će tako sve zgrade u stambenoj zoni maksimalno moći imati prizemlje, kat i mansardu, odnosno tri nadzemne etaže, veli Doblanović Peharda. Prema njenim riječima postojeći se kamenolom ne ni rušio već bi se sanirao u skladu s budućom namjenom, a dodala je da bi se prema projektu, koji će također ovisiti o donošenju Detaljnog plana uređenja, kamenolom na površini zatrpavao. D. BAŠIĆ-PALKOVIĆ Izvor: www.glasistre.hr

]]>