Planiranje i izvedba (termoizolacijska žbuka)

Dimenzionaranjem toplinske izolacije treba provjeriti je li termoizolacija s termoizolacijskom žbukom energetski i ekonomski opravdana i odgovara li zahtjevima EnEV-a. Izolacijska i pokrivna žbuka kao sustav mora imati certifikat za takvu primjenu. Premazi na fasadi moraju biti usaglašeni sa sustavom izolacijske žbuke. Za izolacijsku žbuku, kod koje se lagani mort sastoji od organskih dodataka kao polistirol, zahtijeva građevinsko-nadzorni certifikat, u kojem je utvrđena i izračunska vrijednost toplinske vodljivosti. Izvođač radova mora raspolagati adekvatnim iskustvom i stručnom kompetencijom.

]]>