Plastične cijevi za plinovod

Plastične cijevi za plinovode jesu isključivo polietilenske cijevi visoke gustoće prema EU normi 8074, dopuštene samo kao vodovi pod zemljom ili zaštitne cijevi s DVGW-certifikatom s jasno vidljivom, trajnom oznakom.

Cijevi se povezuju prema DVGW-radnom listu G 477 zavarivanjem s elektro-zavarivačkim spojnicama ili prema DVGW certificiranim stezaljkama.

]]>