Plin u Baranji do početka 2007. godine

BELI MANASTIR – Baranjci su, konačno, nakon višegodišnjeg čekanja samo korak-dva do plinofikacije. Za očekivati je da će se poduzeće EMANITA d.o.o. javiti na natječaj

Poglavarstvo Osječko-baranjske županije sukladno ranijim uvjeravanjima raspisalo je natječaj za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za gradnju distribucijskog sustava plinovoda i pružanje usluga distribucijskog sustava na području Grada Belog Manastira i osam baranjskih oćina. Kako ističe župan osječko-baranjski Krešimir Bubalo, koncesija se daje na 30 godina, a počinje danom zaključivanja ugovora. Premda je Županija planirala da potencijalni koncesionar radove na gradnji distribucijskog sustava obavlja pet godina (uz ishođenje svih potrebnih dozvola), Bubalo ističe kako se nada da će radovi na gradnji sustava biti gotovi do kraja iduće, ili najkasnije početkom 2007. godine. – Važno je da dobijemo tvrtku koja će biti financijski prihvatljiva i koja će radove obaviti na vrijeme – kaže Bubalo, dodajući kako će, paralelno s gradnjom lokalne plinske mreže u Baranji, Plinacro raditi na gradnji magistralnog cjevovoda koji će plin dovesti na baranjske granice. – Prema informacijama koje imam, Plinacro će radove početi u ožujku ili travnju iduće godine, a izvedba će trajati približno tri mjeseca – ističe. Podsjećajući na tijek događaja oko plinofikacije Baranje, napominje kako je, na inzistiranje Županije, Vlada RH promijenila prvobitni plan prema kojem je u Baranju plin morao doći tek 2012. godine.

– Obavljene ankete točno su pokazale da je Baranji plin potreban, što je u znatnoj mjeri pridonijelo da Vlada RH i Plinacro promijene svoju odluku – kaže na kraju, dodajući kako će ovaj jeftini energent biti bitan čimbenik razvoja baranjskog gospodarstva. Otvaranje kuverti s ponudama potencijalnih plinofikatora Baranje planirano je za 3. lipnja u 13 sati, u vijećnici Poglavarstva Osječko-baranjske županije. Važno je istaknuti kako su na mišljenje Županije u znatnoj mjeri utjecaj imali i predstavnici baranjskih lokalnih samouprava, jedinstveni u stavu da plin u Baranju mora doći znatno ranije od planiranog, što je u konačnici rezultiralo uvrštavanjem plinofikacije u kapitalne projekte na državnoj razini. Baranjska općinska i belomanastirsko Gradsko vijeće po hitnim su postupcima izvan snage stavili ranije donesene odluke o dodjeli koncesije za distribuciju prirodnog plina HEP-u, budući da se godinama po pitanju plinofikacije ništa nije radilo, čemu HEP nije krivac. O plinofikaciji Baranje glasnije se počelo pričati u rujnu prošle godine, kada je vinkovačka tvrtka Emanita ponudila uvođenje plina iz Mađarske, pa je za očekivati da će se Emanita, isto kao i HEP, zasigurno na natječaj javiti. (Autor: I.GETTO) Izvor: Glas Slavonije www.glas-slavonije.hr

Drvene kuće – grdaimo.hr

]]>