Plinofikacija ’teška’ 26 milijuna eura

Na prednatječaju Zadarske županije za dodjelu koncesije za izgradnju i pružanje usluga distribucijskog sustava plinovoda na području Zadra, Biograda i Benkovca, koji je raspisan krajem ožujka, do danas je pristiglo šest ponuda, među kojima i dvije ponude investitora iz Austrije, doznajemo od Olivija Meštrovića, županijskog pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i člana Povjerenstva za plinofikaciju Zadarske županije. Prostorni plan određuje trase Iako nam nije mogao otkriti imena zainteresiranih investitora, Meštrović naglašava da iskazivanje interesa traje do raspisivanja javnog nadmetanja za dodjelu koncesije, koja se očekuje krajem ove godine. — Ovim svojevrsnim prednatječajem, Županija je htjela upoznati zainteresirane kompanije da pripremamo javni natječaj za dodjelu koncesije. U pripremama za plinofikaciju Zadarska je županija otišla najdalje od svih županija u Dalmaciji. Ali da bismo mogli raspisati natječaj za koncesiju, moramo kao Županija osigurati lokacijsku dozvolu. Lokacijsku dozvolu ćemo, međutim, moći tražiti tek nakon što budu usvojene izmjene i dopune Županijskog prostornog plana, što je u tijeku. Plan će, dakle, odrediti trase plinovoda te broj regulacijskih i distribucijskih stanica na području županije — kaže Meštrović, uz napomenu da će se koncesija ipak dodjeljivati za cijelo distributivno područje županije, a ne po gradovima, kao što se razmišljalo.

Plin stiže 2009.

Prema procjenama Vladina povjerenstva za plinofikaciju Hrvatske, plin će do Zadarske županije stići magistralnim plinovodom Vrbovsko—Split koncem 2009. godine. Odatle bi trebao ići distributivnim centrima u Zadru, Benkovcu i Biogradu, a zatim sustavom plinovoda srednjeg i niskog tlaka do svih korisnika. U prvoj fazi plinofikacije, koja uključuje Zadar, Benkovac i Biograd, koristio bi se ukapljeni plin pomiješan sa zrakom, a tek poslije prirodni plin. Korištenje miješanog plina, naglašava Meštrović, zahtijeva izgradnju tzv. miješališta, koji nisu velika stavka u ukupnoj investiciji, ali ih je potrebno predvidjeti u prostornom planu i natječajnoj dokumentaciji. Konačnu odluku o tome hoće li se odmah koristiti mješavina ili prirodni plin, donijet će Županijsko poglavarstvo prije raspisivanja javnoga međunarodnog natječaja. piše Ivica NEVEŠĆANIN Izvor: www.SlobodnaDalmacija.hr

]]>