Početni sastanak projekta ECO-SANDWICH

Koordinatorica projekta, prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur, predstojnica Zavoda za materijale, Građevinskog fakulteta, predstavila je inicijativu i motivaciju za pokretanje projekta te partnere u projektu ECO-SANDWICH.

Inicijativa CIP Eco – Innovation First Application and Market Replication Procjets je dio programa Poduzetništvo i Inovacije koji podupire razvoj malih i srednjih poduzeća. CIP Eco- Inovation podupire projekte povezane s inovativnim proizvodima, metodama i procesima kojima je cilj prevencija ili smanjenje utjecaja na okoliš ili koji pridonose optimalnoj upotrebi resursa.

Građevinski fakultet je okupio konzorcij koji okuplja 5 partnera:

– Građevinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu – Koordinator projekta
– Arhitektonski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
– Knauf Insulation d.o.o.
– Beton Lučko d.o.o.
– EURCO d.d. za graditeljstvo, inženjering i zaštitu okoliša

Osim partnera, podršku projektu ECO-SANDWICH dalo je 16 relevantnih institucija u Republici Hrvatskoj, među kojima 2 relevantna Ministarstava (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja), gradovi Koprivnica i Samobor, udruge relevantnih dionika, inozemne agencije za energiju (ABEA, SOFENA), Arhitektonski fakultet u Ljubljani, Regionalni centar za okoliš u Rumunjskoj i Hrvatskoj.

Građevinski fakultet je u suradnji s Arhitektonskim fakultetom, Sveučilišta u Zagrebu i tvrtkom Beton Lučko izradio ECO-SANDWICH (Energy efficient, recycled Concrete, SANDWICH facade panel), održivi predgotovljeni betonski sendvič zid vrlo velikog toplinskog otpora izrađenih od recikliranog betona i reciklirane opeke. Iznimna toplinska svojstva probnih
predgotovljenih zidnih elemenata ostvarena su korištenjem mineralne vune nove generacije te inovativnim načinom sprezanja komponenti zidnih panela. Zidni elementi i proizvodni proces projektirani su u skladu s načelima održivog razvoja optimizirajući upotrebu resursa te energijsku učinkovitosti, imajući pritom na umu čitav životni vijek konstrukcijskih elemenata. Na taj način se znatno doprinosi težnji reduciranja negativnih utjecaja na okoliš – sprečavanje i umanjivanje zagađenja i onečišćenja, učinkovito gospodarenje otpadom, smanjenje emisije stakleničkih plinova – uz istovremeno poboljšavanje socijalnih i ekonomskih učinaka uparujući financijske prednosti s održivošću. Zbog svoje usklađenosti s Direktivom o energijskom svojstvu zgrada (Energy Performance of Building Directive – EPBD 2002-91-EC) i EPBD II (2010-31-EC) te Okvirnom direktivom o otpadu (2008-98-EC), ECO-SANDWICH zidni sustav će olakšati njihovu primjenu u građevinskoj praksi. Stvara se tržište za građevinski otpad kao sirovinu, umjesto njegovog odlaganja u prirodu, te se značajno smanjuju potrebe za energijom za grijanje i hlađenje u
postojećim zgradama ili u slučaju gradnje novih zgrada korištenjem predgotovljenih zidnih panela sustava ECO-SANDWICH.

Osmišljeni Eco-Sandwich montažni zidni elementi iznimne su trajnosti uz niske troškove održavanja te pružaju brojne prednosti u odnosu na konkurentne proizvode. Paneli omogućavaju ekonomski učinkovitu i brzu izgradnju, visoke su estetske vrijednosti, a elemente je moguće razmontirati i ponovno upotrijebiti čime se postiže iznimno dug uporabni vijek. Potencijalni spektar primjene zidnih panela vrlo je širok – stambene zgrade, skladišta i tvornice, zatvori, supermarketi, farme, objekti za perad i stoku, postrojenja za preradu hrane, hladnjače, restorani i hoteli, benzinske postaje, itd. Paneli su prilagodljivi svim klimatskim uvjetima jer omogućavaju postizanje optimalne razine toplinske izolacije i energijske učinkovitosti..

Prva aplikacija ECO-SANDWICH zidnih panela izvesti će se na budućem Sveučilišnom kampusu u Koprivnici smještenom u prostorima bivše vojarne Ban Krsto Frankopan u kojoj Grad Koprivnica obnavlja postojeće objekte u energetski razred A+.

Prof. Banjad Pečur posebno je naglasila da se radi o proizvodu koji je rezultat rada hrvatskih znanstvenika i poduzetnika, te je iznimka i jedan od rijetkih projekata financiranih od strane Europske komisije kod kojih su svi partneri iz jedne zemlje, što još više naglašava kvalitetu proizvoda i projekta. Vrijednost projekta je 925 000 EUR, od čega Europska komisija sudjeluje u
financiranju sa 50% sredstava. Potrebno je naglasiti da je jedan od ciljeva projekta stvoriti tržište za ECO-SANDWICH na razini Europske unije i susjednih zemalja što ga definira kao još jedan od izvoznih proizvoda Republike Hrvatske. Rad na projektu počeo je 1. rujna 2012., a trajanje projekta je 3 godine.

Za sve daljnje informacije o ECO – SANDWICH-u, možete dobiti u izravnom kontaktu s koordinatoricom projekta: prof.dr.sc. Ivanom Banjad Pečur (banjadi@grad.hr).