Podloge za pripremne radove

Izvještaj o istražnim radovima (geološkim, geotehničkim i drugim) služi kao podloga za izradu glavnog projekta i sastavni je dio dokumentacije na osnovi koje se izdaje građevna dozvola.

Investitor predaje primjerak izvještaja o istražnim radovima izvođaču i nadzornom inženjeru za praćenje i kontrolu uvjeta izvođenja radova na trasi i objektima.

Izvještaj o istražnim radovima sadrži predviđene geološke i geomehaničke uvjete na trasi koji se odnose na opis stijena i ostalog prirodnog materijala te na ostale informacije i tumačenja.

Izvođač treba izvještaj proučiti i donijeti vlastite zaključke o prirodi materijala iskopa, stupnju i težini izrade, o osiguranju iskopa i izvođenju drugih radova koji su uvjetovani geološkim obilježjima gradilišta.

Sukladno Zakonu o gradnji, ovlašteni revizor glavnog projekta u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti pregledava izvještaj o istražnim radovima zajedno s ostalim dijelovima glavnog projekta koji su izrađeni na temelju tog izvještaja.

Ako je glavnim projektom ili zahtjevom ovlaštenog revizora prilikom građenja potrebno provesti dodatne istražne radove, izvođač radova je dužan naručiti i osigurati njihovu izradu, te o tome sastaviti izvještaj u okviru izvedbenog projekta.

Sigurnost rada

Na gradilištu trebaju biti usvojeni sigurni sustavi rada. Sve osobe koje rade na gradilištu moraju biti propisno obučene kako bi mogle obavljati svoje obveze i zadatke na način da ne dovedu u opasnost ni svoje zdravlje, a ni zdravlje ostalih.

Kod prvog zapošljavanja na gradilištu osobe trebaju biti obučene i upućene u opasnosti koje postoje na gradilištu, koje se mjere opreza moraju poduzeti, način izgradnje, te interventne zahvate i zaštitu od požara.

Izvođač treba pripremiti pisanu izjavu o sigurnim sustavima rada koju će predati svim osobama na gradilištu te mora djelovati u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i propisima u graditeljstvu te ostalim važećim zakonskim odredbama. Također je potrebno imenovati osobu odgovornu za sigurnost koja mora biti upoznata sa svim smjernicama i uputama, propisima, zakonskim odredbama i pravilima struke te kako primjena tih odredbi utječe na zdravlje i sigurnost. Usklađivanje s uvjetima o zdravlju i sigurnosti odgovornost je izvođača, njegove uprave i pojedinaca, bez obzira na njihovu poziciju u organizaciji.

Na gradilištu se mora postaviti:

 • objekte za pružanje prve pomoći s propisno obučenim osobljem, i to na zemlji i ispod zemlje u skladu sa zahtjevima posla
 • opremu za spašavanje i evakuaciju osoba ispod zemlje te osoblje upućeno u rukovanje tom opremom
 • sva potrebna oprema, sigurnosne ograde, upozorenja i slično za zaštitu osoba
 • sveobuhvatna sredstva za gašenje požara
 • kemijski ili komprimirani kisik u kompletu za samopomoć za osobe ispod zemlje
 • izvođač treba imenovati osobu odgovornu za sigurnost koja će biti upoznata s opasnostima vezanima uz način izgradnje i koja će biti odgovorna za praćenje svih uputa, pravila i propisa uprave koji se odnose na sigurnost.

  Ovisno o zakonskim uvjetima i uvjetima poslodavca te o veličini i vrsti radova, može se imenovati osobu odgovornu za sigurnost koja će povremeno dolaziti na gradilište.

  Ta će osoba dolaziti na gradilište na početku radova te uslijed promjena metoda rada, ali u svakom slučaju, razmaci između njegovih dolazaka na gradilište ne smiju biti veći od jednog mjeseca.

  Nadzornog inženjera se mora konzultirati u vezi sa svim prijedlozima koji se odnose na sigurnost na gradilištu. Izvođač također mora osigurati da su gradilište i strojevi u dobrom stanju, da je gradilište osigurano od neovlaštenog ulaska i prolaska djece, a rasvjeta u oknima i tunelima mora biti u skladu s preporukama. Rezervna rasvjeta tunela također mora biti osigurana. Rasvjeta na gradilištu ne smije uzrokovati smetnje izvan gradilišta.

  ]]>