Poduzetnicima najviše smeta pravna nesigurnost

Uwe Gregorius, predsjednik Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore: ‘Reforme koje poduzima Vlada pokazuju pozitivne učinke’

Za više od 70 posto članica Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore (AHK Hrvatska), tvrtki koje su u vlasničkim ili poslovnim relacijama s Njemačkom, neučinkovita javna uprava u Hrvatskoj otežava poslovanje tvrtkama. Prema istraživanju koje je ta komora početkom godine provela među svojih 240 članica, u Hrvatskoj se u proteklih godinu dana uvjeti poslovanja za gospodarstvenike nisu bitnije promijenili. Korupcija i porezi Pravna sigurnost i dalje je nedostatna – takvu ocjenu dalo je čak 49 posto ispitanika u godišnjoj anketi AHK Hrvatska. Već u prošlogodišnjem istraživanju članovi Njemačko-hrvatske komore kao najveće probleme istaknuli su dugotrajne postupke dobivanja dozvola i odobrenja, nedostatak pravne sigurnosti, korupciju, te nepregledni porezni sustav i netransparentnost javnih natječaja. Rezultati ovogodišnjeg istraživanja, dakle, samo potvrđuju lanjske, no zabrinjavajući je podatak da 90 posto ispitanih poduzeća upravo pravnu sigurnost smatra važnim ili vrlo važnim čimbenikom poslovanja, a da ih je niti 20 posto zadovoljno ili barem donekle zadovoljno sadašnjom situacijom u Hrvatskoj u tom pitanju. Ocjenjujući prilike u području borbe protiv korupcije, te poreznih opterećenja i transparentnosti javnih natječaja, članice AHK Hrvatska također su dale niske ocjene. Na skali od 1 do 6, pri čemu 1 označava izvrsno stanje, a 6 je nedovoljno, prilike u Hrvatskoj rangirali su u razred od 4,0 do 4,9, te time izrazili nezadovoljstvo s postojećim okvirnim uvjetima poslovanja u Hrvatskoj. Nešto su pozitivnije stavove članovi Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore iskazali ocjenjujući vlastite pozicije i perspektivu svog poslovanja u Hrvatskoj. Više od 50 posto ispitanika tako pozitivno gleda na aktualne prilike vezano uz svoje poslovanje, pri čemu se njih 46 posto izjasnilo kako im je aktualno poslovanje u Hrvatskoj dobro, dok je za 7 posto ono izvrsno. Ohrabrujući je i podatak da više od 70 posto članica AHK Hrvatska procjenjuje kako će u 2006. godini ostvariti dodatno poboljšanje svog poslovanja.

Atraktivnost Hrvatske Komentirajući rezultate ovogodišnjeg istraživanja, Uwe Gregorius, predsjednik Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore istaknuo je kako važne mjere i reforme koje poduzima hrvatska vlada pokazuju pozitivne učinke, primjerice digitalizacija zemljišnih knjiga, ubrzanje sudskih postupaka i pojednostavljenje postupka osnivanja poduzeća. Gregorius očekuje znatno poboljšanje percepcije i atraktivnosti Hrvatske kao poslovne lokacije, uz uvjet da se u tim područjima uspije postići i trajna poboljšanja. Naglašava kako će u tom smislu AHK Hrvatska i dalje konstruktivno nastupati prema hrvatskim državnim ustanovama iznoseći svoja iskustva i prijedloge. Izvor: www.poslovni.hr

]]>