Podzemna građevina

PLANIRANJE U GRAĐENJU

Pripremni radovi u građevinskom sektoru temelj su dobre i sigurne izgradnje objekta te poštivanja zadanih rokova. Dobrom se pripremom mogu izbjeći neugodne situacije i racionalizirati troškovi izvedbe projekta.

Planirane aktivnosti koje su dovršene nakon ugovaranja posla i izrade projektne dokumentacije osnova su sljedećeg koraka – implementacije na terenu.

Gradilište prije svega mora biti dobro koordinirano te se moraju poštovati svi propisi i zakoni kako se prije svega ne bi ugrozila sigurnost djelatnika, a zatim i ispoštovali dogovoreni termini. Kako su pripremni radovi izuzetno širok pojam i specifični su za svaki tip gradnje, tako će u ovom primjeru biti opisani na jednom od najzahtjevnijih građevinskih radova – izradi tunela.

U samom startu bitno je utvrditi definiciju tunela. Dakle, tunel je podzemna građevina ispod površine terena koja osigurava prostor za različite namjene i s jednim ili oba kraja izlazi na površinu, dočim je cestovni tunel podzemna građevina koja osigurava prostor za odvijanje cestovnog prometa.

Također se koristi i naziv galerija, i to za tunel koji je s jedne bočne strane otvoren. Portalna građevina je posebno izgrađena građevina na ulazu i izlazu iz tunela, a svod je zakrivljeno krovište podzemne prostorije, konstrukcija koja u obliku luka premošćuje i zatvara podzemni otvor, dok je kruna najviša točka poprečnog presjeka tunelske primarne ili sekundarne obloge.

Oporac ili zid je bočni dio tunela između kalote i temelja obloge tunela, a podnožni svod je konstrukcija u obliku luka koja premošćuje i zatvara podzemni otvor ispod kolničke konstrukcije.

Nosiva obloga tunela je betonska ili armiranobetonska konstrukcija u tunelu koja je dimenzionirana tako da prima sile podzemnog pritiska u svim presjecima, a obloga tunela je betonska ili armiranobetonska konstrukcija koja služi kao zaštita prometa u tunelu.

]]>