Pola plaća grad, pola država

SLAVONSKI BROD – Sanacija javnog deponija smeća na Vijušu jedan je od najvažnijih pa i najzahtjevnijih aktualnih zahvata u zaštiti okoliša u Slavonskom Brodu, a financirat će ga, prema načelu “kuna na kunu” sam grad i državni Fond za zaštitu okoliša i energetsku učnkovitost.

I mi bismo bili najsretniji da je taj posao već gotov, no pripreme će trajati gotovo duže nego sama fizička sanacija, kaže pročelnik gradskog odjela za zaštitu okoliša Josip Bodrožić Đakić. Komisija resornog Ministarstva još je zimus dala primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš toga zahvata, nakon usklađivanja slijedi njezin ponovni nadzor pa javni uvid. Istodobno se radi i elaborat postojećega stanja, potom ide zahtjev za lokacijsku, a nakon izrade glavnog i izvedbenog projekta i za građevinsku dozvolu. Mnogo “papirijade”, no sve da to propisi i ne nalažu, same te pripreme bar jednako su važne kao i završna izvedba. U Brodu će biti zadovoljni ako sve “papire” prikupe do kraja ove da bi početkom iduće godine mogli startati s radovima, koji će potrajati najmanje godinu i pol, možda i dvije. Isti će Fond Slavonskom Brodu sa 120.000 kuna sufinancirati sanaciju triju, iako su kandidirali 16 većih divljih deponija. Prošla su dva deponija u Naselju “Josip Rimac” i jedan na Vijušu. – Zadovoljni smo jer je riječ o deponijima u vodozaštitnoj zoni, uz vodocrpilišta i vrlo blizu stambenim zgradama, kaže Bodrožić. Sanaciju tih i ostalih trinaest divljih deponija obavit će gradski “Komunalac”. Napokon će Slavonski Brod, nakon što su se poratnih godina natrpjeli straha od povremenih pucanja njegova naftovoda, imati i koristi od Janafa, obavještava nas Bodrožić – nedavno obećanih 300.000 kuna već je “sjelo” na gradski račun, što su sredstva za obnovu stolarije i vanjskih igrališta u dječjem vrtiću “Kosjenka” u Naselju Ante Starčevića. Autor: Z.MATIČIĆ Izvor: www.Glas-Slavonije.hr

]]>