Popis revidenata – osoba ovlaštenih za kontrolu projekata

Revident je ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer, s najmanje deset godina radnog iskustva u struci, koji se istakao pri projektiranju složenijih građevina ili radova ili je na drugi način dao veći doprinos tehničkoj struci, koji obavlja kontrolu projekta.

Revident je odgovoran da projekt ili dio projekta nad kojim je obavljena kontrola zadovoljava zahtjeve Zakona o gradnji.

Pogledajte popis revidenata  https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/graditeljstvo-98/ovlastene-osobe-4408/popis-ovlastenih-osoba-za-kontrolu-projekata-glede-mehanicke-otpornosti-i-stabilnosti-nosivih-konstrukcija-revidenti/3969