Posebnosti mineralnih boja

Negorivost

Histolith sistemi boja se odlikuju po tome što i pri visokim temperaturama, zahvaljujući svom mineralnom sastavu, nisu gorivi i mogu se prema DIN4102, dio 1; klasificirati kao klasa A2. U slučaju požara ne emitiraju nikakve otrovne plinove.

Jedinstveno dvostruko siliciranje

Princip djelovanja silikatnih boja leži u silicifikaciji, odnosno okamenjavanju s drugim građevinskim materijalima. Silikatne boje su jedini sustav boja, koji se na osnovu načina djelovanja tekućeg kalij silikata, kemijski spaja s podlogom. Histolith se ne spaja samo s podlogom, nego i s kvarcnim dijelovima u svojoj kombinaciji punila. To rezultira boljom izdržljivošću i otpornosti na kredanje, jedinstveno samo u Histolith proizvodima.

Visoka paropropusnost

(sd-H2O vrijednost) Paropropusnost (mjerena kao sd-H2O vrijednost po metru) pokazuje koliko brzo vlaga difundira kroz građevinu. Što je manja sd vrijednost, to je bolja propusnost slojeva građevine. Silikatne boje imaju sd-H2O vrijednost od 0,01 po metru, pa su tako prema DIN EN ISO 7783-2 rangirane u klasu „visoko“. Vrijednost sd-H2O je pored vrijednosti mogućnosti primanja vlage, najvažnija građevno-fizikalna vrijednost za ocjenjivanje difuzivnosti boja.

Napad plijesni

U unutarnjem prostoru Histolith silikatne i vapnene boje su otporne na plijesni i alge. Ova izuzetna osobina ostvaruje se prvenstveno zahvaljujući velikoj alkalnosti, a isto tako i zahvaljujući velikoj paropropusnosti. Za svoj rast, plijesni trebaju veliku vlagu i organsku površinu iz koje će se hraniti, no budući da uporabom Histolith proizvoda vlaga iz zidova građevine brzo nastaje, zidovi ostaju suhi, a zbog mineralnog sastava boja, nedostaje hranjivog tla za rast plijesni, tako da je, posebno pri radovima u unutarnjim prostorima, ovo odličan argument za odabir Histolith proizvoda.

Histolit lepeza boja

Nedostižna raznolikost mineralnih tonova Histolith lepeze boja uključuje 301 mineralni ton na bazi pigmenata otpornih na sunčevu svjetlost. Kroz miješanje visokovrijednih mineralnih pigmenata stvaraju se jedinstveni tonovi koji zadovoljavaju zahtjevne želje dizajnera. Također su uključeni nalazi boja povijesnih građevina čime kolekcija dobiva povijesnu autentičnost.

Izvanredna svjetlosna postojanost

Kroz uporabu anorganskih pigmenata i isto tako anorganskog veziva kalijevog vodenog stakla, Histolith proizvodi su ekstremno otporni na sunčevu svjetlost te čak i veliko opterećivanje UV zrakama ne dovodi do izblijeđivanja jakih tonova. Tako i nakon više godina nalazimo ispod prozorskih klupica isti ton kao i na nezaštićenom ostatku fasade. Takozvani „test prozorskih klupica“ dokazuje: Histolith je otporan na UV zračenje i samim time svjetlostalan.

Ekologija

Silikatne boje po DIN 18 363 Abs. 2.4.1 sastoje se od kalijevog vodenog stakla u čvrstom ili tekućem obliku, anorganskih pigmenata i mineralnih punila – sve iz materijala koji ne potječu iz nafte. Ova „prirodnost“ i ekološka prikladnost proteže se od dobivanja sirovina preko prerade do zbrinjavanja. Silikatne i vapnene boje se mogu zbrinuti kao običan građevinski otpad.

Ekonomičnost

Histolith proizvodi su izuzetno ekonomični. Lagana obrada i vrhunska izdržljivost Histolith proizvoda čini ih idealnim, visokovrijednim i održivim sustavom bojenja. Još jedan plus je jednostavna daljnja obrada.

www.caparol.hr