Posla za obrtnike svakim danom sve manje

ČABAR – Tijekom protekle 2004. godine Udruženje obrtnika grada Čabra imalo je niz aktivnosti od općeg interesa za razvoj obrtništva i drugih srodnih djelatnosti, rekao je predsjednik Antun Turk na godišnjoj skupštini u Plešcima.

Nakon izbora novog rukovodstva i obavljene primopredaje prošle godine, do sada je održano šest sjednica Upravnog odbora, tri sjednice Nadzornog odbora te po jedna izvanredna i redovna skupština. Nakon donošenja novog Pravilnika o nagrađivanju obrtnika prilikom odlaska u mirovinu, dva su člana, Zdravko Pavlić i Cvjetko Malnar, u prosincu prošle godine nagrađeni, od Hrvatske obrtničke komore i Obrtničke komore Rijeka dobivena je informatička oprema, a ova potonja financijski je pomogla i uređenje prostora Udruženja u Čabru. Sporni poslovni prostor u Rijeci vraćen je Gradu Rijeci. Od čabarskog Poglavarstva zatraženo je da izmijeni i dopuni postojeću Odluku o održavanju čistoće i odvozu komunalnog otpada na području grada, ali povratna informacija do današnjeg dana nije stigla. Organizirano je nekoliko izleta i stručnih predavanja za članove Udruženja, no neke aktivnosti bili su prisiljeni otkazati zbog slabog odaziva članstva. Tijekom rasprave prisutni obrtnici istakli su probleme s kojima se suočavaju te potrebu njihova rješavanja. Bilo je riječi o organiziranim nastupima članova Udruženja na raspisanim natječajima za obavljanje poslova, posebice na području Čabra, ali i izvan njega. Posla je svakim danom sve manje i njegovo dobivanje često puta ovisi tek o umješnosti pojedinih obrtnika i dugotrajnijim kontaktima. Čabarski obrtnici svjesni su otežanih uvjeta poslovanja, spremni su zajednički se založiti za daljnji prosperitet ove sredine no pritom očekuju i određenu potporu lokalne samouprave. Željko MALNAR Izvor: Novi list www.novilist.hr

Ignorirali dodjelu priznanja

Kraj sjednice bio je predviđen za dodjelu priznanja Obrtničke komore Rijeka zaslužnim pojedincima iz čabarskog Udruženja. Na žalost većina njih nije se odazvala pozivu, ignorirajući na taj način priznanje i njegovo značenje. Kao da je ono dodijeljeno nekome drugome ili možda pojedinci nisu zadovoljni njegovom vrstom. Povelja se trebala uručiti Ljupku Ramljaku, Jurju Nagliću i Zlatku Pristavniku, a diploma Branku Jotiću, Zoranu Ožboltu, Draganu Kataliniću, Marijanu Lešu, Denisu Turku i Ivanu Šoštariću. Tek manji dio nagrađenih osobno je preuzeo priznanje, a za ostale upitno je kada će to učiniti. Kao da im ono ništa ne znači.

Drvene kuće – Gradimo.hr

]]>