Postojeći stambeni fond i perspektive korištenja

Perspektive korištenja

Zato svakako preporučamo savjete i pomoć angažiranih, stručnih projektanata- arhitekata ili građevinskih inženjera s neophodnim građevinskim iskustvom.
Zato je održanje i korištenje ekonomski vrijednog postojećeg stambenog fonda moguće samo ako su privatni vlasnici i kupci motivirani da investiraju u takve starije građevinske objekte. Oblikovanje stambenog vlasništva svakako igra odlučujuću ulogu.

Poticaj za razvoj starih stambenih zgrada čine njihovi potencijali. Najvažnije je shvatiti bit konkretnog objekta – gdje su njegove prednosti i kvalitete, odnosno slabosti i nedostaci. Iskusni projektanti stekli su dugogodišnjim bavljenjem starijim zgradama oko za otkrivanje skrivenih potencijala, te tako mogu dati punu podršku investitorima kod planiranja mjera modernizacije.
Bitna zadaća u tom procesu je interno savjetovanja članova obitelji investitora. Treba formulirati, diskutirati i uskladiti sve različite stambene potrebe ukućana. Zajedno s arhitektima treba razjasniti mogu li se takve želje za preoblikovanjem stambenog prostora realizirati s građevinsko-tehničkog te konačno i financijskog aspekta ili treba tražiti alternative.
Sa sanacijom odnosno modernizacijom povijesnih stambenih objekata ali i i stambenih građevina u razdoblju između 50-tih i 80-tih godina povezana je često i izmjena namjene. U najvažnije aspekte pri tome ubrajaju se energetsko poboljšanje odnosno usklađivanje specifičnim životnim okolnostima kao i održanje zvučno-tehničkih zahtjeva. Tu se u prvoj liniji ubraja osiguranje zvučne izolacije kod laganih masivnih stropova odnosno stropova od drvenih greda u okvirima funkcionalnih izmjena te izmjena tlocrta. Bitnu ulogu kod neophodnog poboljšanja toplinske zaštite igra svakako ugradnja ili obnova sanitarnih instalacija i instalacija grijanja.

Povećanje kvalitete stanovanja i življenja prilagodbom postojećeg fonda

– Stambene pretpostavke za različite starosne skupine i kućanstva – Mala kućanstva

Skupina malih kućanstava karakterizira uglavnom samce, parove i samohrane majke.

Pri tome i seniori-ukoliko se naravno ne radi o staračkim domovima ili smještajnim jedinicima- polažu u toj dobi veliku vrijednost na zasebne stambene jedenice koje omogućuju samostalan život. Upravo za takve stanove odlučujući kriterij su ulazi bez barijera te tlocrti stanova. Isto naravno vrijedi za ljude s invaliditetom.
Mladi ljudi, studenti i učenici biraju uglavnom zajedništvo, dakle stambene zajednice koje omogućuju troškovno povoljno stanovanje. Zaposleni samci i parovi bez djece su vrlo diferencirani i ovisni o primanjima, o društvenom statusu i individualnim potrebama. Zato kod planiranja modernizacije postojećeg stambenog fonda treba uzeti u obzir i razmišljanja o usklađivanju tlocrta odgovarajućim životnim situacijama .
Obitelji, kućanstva s djecom

Stanovi prilagođeni obiteljima moraju ponuditi svakome od članova obitelji dovoljne površine. To ne vrijedi samo za djecu već i za odrasle članove kućanstva. Osim toga važan je i prostor za igru i u kući i van kuće. Kod mlađe populacije evidentna je često želja za zasebnim ulazom u vlastiti prostor unutar obiteljskog stana. Važne su također i komunikacijske površine u kući i vani. Sve skupine naravno žele živjeti sigurno i zaštićeno od buke.
Zajedničko stanovanje

Zajedničko stanovanje može biti osigurano u stambenim zajednicama koje po svojoj starosnoj strukturi mogu biti jako različite. Poznati su studentski domovi ili zasnivanje vlastitog kućanstva od strane mladih ljudi koji se obrazuju ili su na početku svoje poslovne karijere. Manje poznate su stambene zajednice s ukućanima srednje dobi. Prva iskustva s takvim zajednicama seniora su pokazala da zajedničko stanovanje s uzajamnom podrškom i pomoći nudi kvalitetan i samostalan život u starijoj dobi kao alternativu staračkim domovima. Zajedničko stanovanje u kućama u kojima pod istim krovom živi više generacija održivo je u okvirima jedne obitelji, primjerice roditelji, bake i djedovi i djeca, kao u tradicionalnim velikim obiteljima, ali isto tako i kao željena mješavina ukućana različitih generacija u jednoj višeobiteljskoj kući. Očekivana prednost jeste svakako mogućnost međusobne podrške recimo kod čuvanja djece ili obavljanja većih kupovina. Zajedničko stanovanje i življenje zahtjeva i potiče integraciju različitih generacija te zajedništvo uz istovremeno osiguranje neophodnih prostorija za povlačenje za svaku pojedinu dobnu skupinu, odnosno svaku individuu.
Velika šansa za kontinuirano korištenje stambenih objekata jeste stvaranje stambenih jedinica bez barijera, stambenih jedinica koje nadilaze grupne i generacijske jazove.

Suživot više generacija moguć je u gradnji višekatnica, ali i u gradnji obiteljskih kuća. Pretpostavka zato je mogućnost fleksibilnog korištenja različitih struktura kućanstva. Savjet Vam može dati Vaš arhitekt, može projektirati adekvatne tlocrte koji odgovaraju Vašim zahtjevima te trenutačnim ili planiranim životnim situacijama.
Sljedeći aspekti važni su kod međugeneracijskog stanovanja:

Ulazi i pristup bez barijera

Fleksibilne veličine stanova za različite veličine kućanstava
Fleksibilno korištenje prostora s veličinama prostorija od ca.14-16 m2 i s najmanjim širinama prostora od 2,50 m
Po mogućnosti direktna povezanost s glavnom infrastrukturom, primjerice hodnik povećava fleksibilnost korištenja ostalih prostorija
Položaj blagovaonice u ili blizu kuhinje što olakšava posluživanje i poboljšava komunikaciju
Fleksibilno korištenje prostorija za slobodne aktivnosti
Zahtjevi suvremenog stambenog standarda

Zahtjeve u pogledu standarda stanovanja određuju u bitnome stambene potrebe i financijske mogućnosti ukućana. Zatvoreni tlocrti, mali otvori za prozore, zastarjele kupaonice i kuhinje te tehnički zapuštena kućna postrojenja više nisu sukladna modernom vremenom. Osim uređaja za grijanje sanitarna oprema često nije sukladna današnjim standardima.
Odlučujući akcent jedne sanacije leži svakako u modernizaciji današnjih i budućih potreba povezana s neophodnim mjerama održavanja. Stambene potrebe orijentiraju se u pravilu prema novogradnjama često se kod modernziacije ne mogu uvijek realizirati. Težnje su obično usmjerene ka uspješnoj povezanosti postojeće kvalitete jednistvenog karaktera starog objekta sa zahtjevima modernog stambenog standarda.
Oblikovanje tlocrta

Zahtjevi ukućana u pogledu različitih prostorija vrlo su različiti. Bilo da se radi o kuhinji s mjestom za objedovanje ili o čistoj funkcionalnoj kuhinji s prostorom za sjedenje u dnevnom boravku, ovisi o individualnim potrebama ukućana, isto vrijedi i za broj i opremanje kupaonice, pa sve do wellnes prostorije. Zajednička je obično želja terasa s izlazom u vlastiti vrt, ili makar balkon ili zimski vrt.
Zajedno s Vašim arhitektom može se iskoristiti potencijal postojećeg objekta te postići ekonomičnu realizaciju želja i potreba. Često postojeći tlocrt nudi dobre mogućnosti za izmjenama. Iz većine kuća dosta se može napraviti-pregradnjom, dogradnjom, nadogradnjom- mogućnosti imaju svoje granice najčešće u budžetu investitora.
Upravo u starijim jednoobiteljskim i višeobiteljskim kućama vrt često nije dostupan iz stambenog prostora. Kako bi se tu postigao bolji kvalitet stanovanja dnevni boravak se može napravitui u prizemlju te otvoriti prema vrtu ugradnjom novih elemanata vrata i prozora.