Poticajima do zaposlenja

HRVATSKA – Uz Rome i invalide, kao ugrožene skupine nezaposlenih, ocijenjeni su samohrani roditelji, žene, branitelji, azilanti, bivši ovisnici i zatvorenici

Vlada će uskoro usvojiti nove mjere aktivne politike zapošljavanja koje će se početi primjenjivati početkom sljedeće godine. Iako o detaljima još svi šute, neslužbeno smo doznali da bi s novim mjerama mnogi mogli biti zadovoljni. Nezaposleni, posebice oni koji su dosad bili diskriminirani – mladi bez radnog iskustva, invalidi, samohrani roditelji, žene, Romi i stariji radnici, jer će se za njihovo zapošljavanje davati poticaji, a moći će se kroz tromjesečne programe doškolovati ili prekvalificirati. Poslodavci će biti zadovoljni jer će im država sufinancirati doškolovanje radnika za prijelaz na nove tehnologije, te zato što poticaje neće moći dobiti nelojalna konkurencija – oni koje su radnike držali na crno ili im nisu isplaćivali plaću. Sindikati će vjerojatno prigovoriti zato što je za nove mjere predviđeno samo 150 milijuna kuna (bilo je obećavano 500), no složit će se s većinom mjera jer se njima započinju rješavati problemi na koje oni godinama ukazuju.

To su nedovoljna obrazovanost, diskriminacija žena i starijih osoba, te invalida. Ukupan iznos sredstava na ime sufinanciranja zapošljavanja, kaže Vjesnikov izvor, neće moći premašiti 15 posto u slučaju malih poslodavaca (do 50 radnika i s prometom od 16 milijuna kuna), 7,5 posto u slučaju srednjih poslodavaca (do 250 radnika i promet manji od 60 milijuna), odnosno tri posto u slučaju velikih poslodavaca (više od 250 radnika i s prometom većim od 60 milijuna kuna). Iznos će se izračunavati kao postotak prosječnog troška bruto plaća isplaćenih tijekom posljednje dvije godine. Duljina isplata subvencije za mlade (do 29 godina života) bez radnog iskustva (najviše 50 posto od osnovice za stručnu spremu) ovisiti će o stručnoj spremi novozaposlenog radnika, s tim da će se za nižeobrazovane moći dobivati 18, a za visokoobrazovane (izuzev u rijetkim slučajevima), 12 mjeseci. Za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba (koji su na burzi prijavljeni 12, odnosno šest mjeseci za mlađe od 25 godina), subvencija će se moći dobivati 15 odnosno 10 mjeseci za visokoobrazovane osobe (VSS). Najdulje subvencije od 18 mjeseci, i to bez obzira na stručnu spremu, predviđene su za žene starije od 45 godina i muškarce s 50 i više godina života.

Kao što je Vjesnik već pisao, dugotrajno nezaposleni moći će se o trošku države doškolovati ili prekvalificirati. Uz to, nastavlja se i plaćanje pripravničkog staža u zdravstvu (VŠS i VSS), za što je osigurano je 25 milijuna kuna. Nije manje važno nije ni to što će se broj zaposlenih u ustanovama socijalne skrbi (centri za socijalnu skrb, domovi za djecu i invalide) povećati za 113 radnika različitih struka (najviše socijalnih radnika, psihologa, pravnika i defektologa). Novo zapošljavanje potaknut će kvalitetniji rad s onima koji su ugroženi zbog nezaposlenosti. Uz Rome i invalide, kao posebno ugrožene skupine nezaposlenih, ocijenjeni su samohrani roditelji malodobne djece, nezaposlene žene koje su bez posla ostale zbog porodnog dopusta za treće i četvrto dijete, branitelji, djeca i supružnici poginulih roditelja, žrtve trgovanja ljudima, azilanti, liječeni ovisnici i bivši zatvorenici, te roditelji s četvero i više djece. Za njih će se subvencija, isto kao i kod starijih, moći dobivati 18 mjeseci. Uvjet je da su na burzi prijavljeni najmanje šest mjeseci. Jasminka Filipas Izvor: Vjesnik www.vjesnik.hr

]]>