Povoljniji krediti za ulaganje u turizam

ZAGREB – Potaknuta dobrim rezultatima programa »Poticaj za uspjeh« kojim je u protekle tri godine izgrađeno 162 hotela i zaposleno oko 2000 osoba, Vlada je odlučila produljiti program na sljedeće tri godine i to uz povoljniju kamatu i jednostavniju proceduru dobivanja kredita.

Predviđa se da će se u tom razdoblju otvoriti još 200 do 300 malih obiteljskih hotela visoke kategorije. Dosad je u sklopu programa putem 16 banaka odobreno 255 kredita u ukupnom iznosu od 919,4 milijuna kuna, a država je za subvencioniranje kamata do sredine studenog 2005. izdvojila 15,17 milijuna kuna. Za tu je namjenu ove godine osigurano 27 milijuna kuna. Po podacima resornog ministarstva, provedbom programa u sobama, apartmanima i kamp jedinicama dobiveno je oko 7300 novih kreveta. Novi program kreditiranja predviđa jednostavniju proceduru dobivanja kredita, te vrlo povoljne kamate, koje uz subvencioniranje države na područjima posebne državne skrbi iznose svega 0,5 posto. Nastavit će se i s mogućnošću refinanciranja postojećih kredita. Maksimalna subvencija kamate koju Vlada predviđa nastavkom provedbe ovog programa je 5,5 posto. Zadržana je i poticajna mjera po kojoj obrtnici početnici koji otvore obrt za pružanje usluga smještaja, kapaciteta ne većeg od 4 soba ili 20 apartmana ili 100 kamp jedinica, ne plaćaju obrtnicu. Vlada je ukinula mjeru prema kojoj osoba starija od 50 godina, zaposlena u postojećem hotelskom društvu, koja otvori obrt ili osnuje tvrtku za pružanje ugostiteljskih usluga i napusti posao, dobiva novčanu potporu od 5000 eura. Ta mjera, kažu u Vladi, nije izazvala očekivano zanimanje potencijalnih korisnika. [Hina] Preuzeto sa www.vjesnik.hr

]]>