Površine, strukture i boje opeke

Određivanje boje je uobičajeno prema želji tehnikom bojanja.

Kod vidnih ili obloženih zidova je optička slika određena osim vrstom opeke i optikom fuga , odnosno vrstom oblikovanja fuga-glatke linije fuga ili naknadno fugiranje.

Već prema odabranoj vrsti obloga rezultiraju i različite strukture zidnih površina: za ravnomjernu optiku boja kod vidnih zidova treba voditi računa da sve vrste kamena potječu od istog proizvođača, odnosno da su kompletirane iz različitih pošiljki.

Na ton boje kod opeke utječe mineralna struktura sirovina kao i temperatura pečenja te trajanje pečenja. Ukoliko su iz estetskih razloga traženi točno definirani tonovi boje, onda se dodavanjem mangana,oksida željeza i kalcij-oksida ton boje može modificirati po želji.

Kod vapnenačkog pijeska , poroznog betona i betonske opeke je mogućnost modificiranja tonova boje znatno manja zbog sirovina- npr.zastupljenosti pijeska.

Porozna betonska opeka

Porozna betonska opeka sastoji se od kvarcnog pijeska ,vapna, cementa kao i aluminijskog praha kao sredstva za formiranje pora. Čvrstoća se postiže kaljenjem parom na 200°C.

Vrste opeke i skraćenice:

 • – porozna betonska-blok-opeka (Pb)-građevinske ploče od poroznog betona(Ppl)
 • – ravna porozna betonska opeka (PP)- ravne građevinske ploče od poroznog betona (PPpl)

  Porozna betonska opeka je puna opeka. Zbog male specifične gustoće( do 90% udjela pora) jako je lagana (specifična gustoća između 0,35 i 0,80 kg/dm3)-termoizolacijski građevinski materijal s visokim stupnjem čvrstoće.

  Opeka se relativno lako obrađuje rezanjem, ali se zbog konstrukcijskih i ekonomskih razloga trebaju koristiti samo cijeli komadiopeke ili planarni elementi, naročito na novogradnjama.Ovi posljednji se već prema taktnim planovima gradnje isporučuju po mjeri, te se montiraju s komapktnim fugama.

  Proizvođači poroznog betona isporučuju kompletne građevinske sisteme: opeku i građevinske elemente za vanjske i unutarnje zidove uključujući nadvoje i kutije za rolete, stropove, masivne krovove, stepeništa i dimnjake.

  Zbog egzaktnosti u mjerama porozna betonska opeka se obično montira metodom tanke posteljice. To i tehnika nastavka na sučeljak povećavaju karakteristike toplinske zaštite, a brzim zidanjem smanjuju vrijeme rada i troškove gradnje te pojavu vlage.

  Svi građevinski dijelovi ispunjavaju zahtjeve Pravilnika o uštedi energije upravo zbog osobine poroznog betona da ima malu toplinsku provodljivost (zidovi od poroznog betona do 0,09 W(mk)), bez dodatne termoizolacije.

  Kako opeka od poroznog betona nije postojana na mraz neophodna je zaštita zidova od utjecaja atmosferilija i to žbukom ili zidnim oblogama.

  Normalna betonska opeka

  Normalna betonska opeka se proizvodi kao puna opeka,homogeni zidni blokovi ili šuplji blokovi.

  Vrsta opeke i skraćenice

 • šuplji betonski blokovi (Hbu)

 • Normalna betonska opeka ima zbog svoje velike specifične gustoće isto tako visoku toplinsku provodljivost, te se koristi tamo gdje je potrebna veća tlačna čvrstoća. Kao opeka postojana na smrzavanje koristi se kao predzidna obloga dvostrukih zidova.

  Lagana betonska opeka

  Lagana betonska opeka se proizvodi kao puna opeka i homogeni blokovi, dodavanjem plovućca, ekspandiranog stakla i kotlovne kamene šljake.

  Vrste opeke i skraćenice:

 • – šuplji blokovi od laganog betona (Hbl)
 • – puni blokovi od laganog betona (Vbl)
 • – puna opeka od laganog betona (V)
 • – zidni paneli (Wpl)

  Specifična gustoća opeke određena je vrstom strukture. Tvornička poroznost (otvorena struktura) i raspored šupljih komora mogu značajno reducirati specifičnu gustoću-manja toplinska provodljivost kod veće tlačne čvrstoće.

  Svojstva dobre termoizolacije se povećavaju dijelom preko termoizolacijskih materijala i komora, ali dijelom i montažom s lakim mortom-kod planarnih elemenata s mortom za tanke posteljice.

  Zid od laganog betona može se montirati već pema strukturi kao monolitni, ali i kao kombinirani termoizolacijski sistem. Zbog nedostatka postojanosti na mraz zidovi se svakako moraju zaštititi od utjecaja atmosferilija.

]]>