Precizni klimatizacijski uređaji

Najnovije spoznaje radne medicine ukazuju na to da se u međusobnoj ovisnosti nalaze prostorna i pogonska klima: samo onaj tko kontinuirano radi u temperaturnom području od 19 do 21 ° C, može trajno dati puni učinak (Sl. 1). No, nisu samo ljudi oni koji su tijekom cijele godine ovisni o optimalnoj klimatizaciji. I tehnička postrojenja sve više zahtijevaju preciznije sustave. Čovjek ili stroj – od odlučnog je značenja napraviti odabir odgovarajućeg sustava iz dviju velikih proizvodnih linija. S jedne strane to su komforni, a s druge precizni klimatizacijski uređaji.

Odgovarajući uređaj za svaku potrebu

Ne može se paušalno reći koji uređaj daje optimalno rješenje u pojedinačnom slučaju. Kod donošenja odluke ulogu igraju različiti čimbenici. U načelu, stručnjaci razlikuju prostorije koje koriste ljudi i one namijenjene smještaju tehničke opreme. U pogledu klimatizacije obje vrste prostorija predstavljaju sasvim različite zahtjeve. S obzirom na osjetljivost uređaja tehnički prostori moraju tijekom cijele godine biti precizno temperirani. Osim toga, potrebno je da se određena vlažnost zraka u svako doba egzaktno održava. Ako se kod klime radi o tome da se zaposlenici dobro osjećaju, nije potrebno održavanje minimalne razlike temperature i vlažnosti. Ovdje je dostatno da agregati hlade u sparne ljetne dane, te da reduciraju vlažnost zraka na ugodnu mjeru. Ali: ti uređaji moraju raditi gotovo bešumno i ne smiju proizvoditi hladan propuh.

Težina odabira

Komforni klimatizacijski uređaji koriste 40 do 50 % svoje ukupne snage za reduciranje vlažnosti zraka. Taj se postupak označava kao „latentno hlađenje“ i u velikoj je mjeri odgovoran za dobro osjećanja zaposlenika. Jer, previsoka vlažnost zraka subjektivno se osjeća kao nešto neugodno, jednako kao i previsoka temperatura (Sl. 2). Sukladno tome, kod tog tipa uređaja koristi se samo 50 do 60 % ukupne snage na „senzibilno hlađenje“.

Dakle, zato da se regulira temperatura. Drugačije je kod podešavanja preciznih klimatizacijskih uređaja koji mogu pokrenuti znatno više mase zraka i njihov rashladni registar – glavni dio svakog klimatizacijskog uređaja – radi s višim temperaturama. Ovi uređaji koriste gotovo ukupnu snagu – to znači 58 do 100 % – za senzibilno rashlađivanje. Taj stupanj iskorištenja ima doduše nužno za posljedicu da ti sustavi uzrokuju zračne struje i šumove koji su neprikladni za prostorije u kojima borave ljudi te dodatno održavaju važnost zraka unutar vrlo uskih parametara.

Komforni uređaji u prostorijama s ljudima

Kod svih primjena u obrtu, gospodarskoj djelatnosti ili na proizvodnim mjestima, ukratko, za sva područja u kojima se okupljaju i duže vrijeme borave ljudi sve više dobivaju na značenju split i multisplit-uređaji. Na temelju svoje modularne izvedbe i skoro neograničenih mogućnosti kombinacije pružaju rješenja po mjeri za sve redove veličina – od najmanje radionice do velike tvorničke hale. Jednostavni split-uređaji – koji se označavaju i kao monosplit-uređaji – sastoje se od dviju komponenti. Izvan zgrade instaliraju se kondenzatorsko-kompresorske jedinice, koje su preko zatvorenog kružnog toka rashlađivanja povezane s unutarnjim uređajima, a oni hlade i odvlažuju zrak prostorije.

Ti sustavi mogu klimatizirati i prostorije koje imaju više od 75 m2. Osim toga split-klimatizacijski uređaji su komforni, budući da se njima može daljinski upravljati i da se količina zraka koji protječe može egzaktno regulirati. K tomu, mnogobrojni uređaji te grupe nude, pored mogućnosti hlađenja zraka u prostoriji i smanjenja vlažnosti zraka, i opciju grijanja. Snaga uređaja seže, ovisno o izvedbi, u rashladnom području od 1,8 do 25 kW, a u području grijanja od 2 do 28 kW. Ovaj raspon snage omogućava individualnu prilagodbu sustava na sve moguće veličine prostora i vrste zgrada.

Multisplit za više snage

Nužnost da se hlade sve veće površine potakla je u najnovije vrijeme proizvođače da pojačano razviju multisplit-rješenja. Ti se sustavi u odnosu na jednostavne split-klimatizacijske uređaje odlikuju puno većom snagom i mnogobrojnim dodatnim prednostima. Budući da se na jedan vanjski može priključiti do 48 unutarnjih uređaja, multisplit-uređajima sasvim je moguće klimatizirati prostorije bilo koje veličine. Zahvaljujući modularnoj izvedbi u vanjskom i unutarnjem području, mogu se, osim toga, prema želji proširiti agregati. Moderni multisplit-uređaji kojima se upravlja pomoću invertora, dostižu, zahvaljujući svojoj fleksibilnoj izvedbi, rashladnu snagu od maksimalno 136 kW i snagu grijanja do 146 kW. Time se u slučaju potrebe može staviti u pogon 48 unutarnjih uređaja. Preko priključivanja na tehniku zgrade može se regulirati čak i više od 350 unutarnjih uređaja.

Invertorska tehnika

Invertorska tehnika nešto je što ima budućnost, a sustav je za reguliranje snage koji se već i danas koristi kod nekih split i multisplit-uređaja. Prednost ove tehnike je u tome što, za razliku od dosadašnje, ne hladi na mahove, već kontinuirano. Osjetljivi senzori permanentno nadziru temperaturu prostora te reagiraju i kod najmanjih promjena. Već i najmanja temperaturna odstupanja od očekivanih dojavljuju se na uređaju i korigiraju – pri tome se uvijek koristi onoliko snage koliko je minimalno potrebno.

Hlađenje i grijanje sa split-uređajima

Uređaji, sukladno načelu izmjene topline, oduzimaju vanjskom zraku rashladnu energiju za klimatizaciju prostora. Time je za postizanje željene rashladne snage potrebna manja potrošnja energije nego kod dosadašnjih uređaja. To štedi struju i novac. Sve više proizvođača proizvodi split- klimatizacijske uređaje s funkcijom toplinske crpke. Tako se omogućuje korištenje uređaja i za grijanje: upravo u prijelazno vrijeme monosplit-uređaji predstavljaju alternativu za grijanje na ulje ili na plin. Jer dok separatna grijanja tek trebaju napraviti uzlet, odnosno pokrenuti se (ojačati ), kod split-uređaja dovoljno je samo prebaciti s pogona rashlađivanja na pogon grijanja.

Multisplit-uređaji čine separatno zagrijavanje zgrade suvišnim. Ti učinkoviti i snažni agregati zagrijavaju zgradu do vanjske temperature od – 20 stupnjeva temperature, koja je obično donja granica i niža je u srednjoj Europi, samo iznimno u nekim planinskim predjelima. Uređaji se osim toga mogu opremiti nizom grubih, finih i elektrostatskih aktivnih filtara. Multisplit-uređaje moguće je instalirati dok je pogon uključen i kontinuirano radi u dotičnim prostorijama bez većih smetnji. To je opcija koja je zanimljiva prije svega onim klijentima koji moraju izbjegavati dulje vremenske isključenosti.

Stand by – pogon

Precizni klimatizacijski uređaji moraju udovoljiti potpuno drugim zahtjevima i koriste se u tehničkim prostorijama, u IT-području, u relejnim i rasklopnim podstanicama, u medicinskoj tehnici, laboratorijima i tiskarama. Budući da tehnički uređaji proizvode puno više neiskorištene (odlazne) topline, precizni klimatizacijski uređaji moraju najveći dio snage upotrijebiti za regulaciju svoje temperature. Istodobno moraju udovoljiti i modernim proizvodnim procesima, tj. oni rade u puno užim tolerancijama. Kako bi u svako doba mogli održavati konstantnu temperaturu i relativnu vlažnost zraka unutar uskih parametara, važno je da se moderni precizni uređaji u jednoj sekundi mogu prebaciti s jedne funkcije na drugu, između rashlađivanja i grijanja, ovlaživanja ili odvlaživanja.

U tu svrhu potrebni su egzaktno upravljanje i nadzor, koji obuhvaćaju i središnja područja prostorija i uglove u kojima se moraju izbjegavati jako visoke temperature. Kod određenih proizvodnih procesa često je potrebno držati zrak prostorije što više sterilnim. U tu se svrhu koriste filtarski sustavi koji rade još efektnije od onih u komfornim uređajima. Nadalje, budući da su tehnički uređaji u pravilu u pogonu 24 sata 365 dana u godini, klimatizacijski uređaji koji se ovdje koriste moraju biti u stanju izdržati godišnji pogon bez prekida ili barem izdržati stand by-pogon, kako bi mogla uhvatiti promjenjiva vršna opterećenja.

Egzaktna kontrola

Klimatizacijski uređaji ne smiju zauzimati previše prostora. Stoga kompaktni agregati danas dostižu rashladnu snagu od 38 kW/m2 postavne površine. Ukupna snaga pojedinačnog postrojenja varira ovisno o potrebama do 160 kW. Pri tome se za veće snage može kombinirati više uređaja jer kao i kod komfornih uređaja u segmentu precizne klimatizacije, probila se modularna izvedba. Mnogobrojni kontrolni i upozoravajući sustavi, koji se također mogu slobodno kombinirati, dopuštaju da se svaka pojedinačna komponenta u potpunosti nadzire.

Odabir komfornih i preciznih klimatizacijskih uređaja i područja primjene u kontinuiranom su porastu. S obzirom na rastuću ponudu kod donošenja odluke za kompleksan uređaj brižljivo se moraju odvagati svi čimbenici. Stoga je za instalatere i specijalizirana poduzeća sve važnije savjetovati kompetentno i razumljivo. Samo ako stručnjaci i kupci usko surađuju, moguće je naći optimalno rješenje za svaki izazov.

]]>