Prednosti krova od poroznog betona

 

Osim toga visoki stupanj predmontaže omogućuje brzu gradnju, čak i u fazama loših vremenskih utjecaja te istovremenu trenutačnu opteretivost.

Ploče se postavljaju u ležećem položaju, paralelno s linijom žlijeba i sljemena, na poprečnim i zabatnim zidovima. Na točki sljemena kao i na prijelazu prema nadzidu postavlja se za ukrutu kontinuirano prstenasto sidro.Alternativno smisla ima i stojeća izvedba ( smjer napregnutosti) od nadzida prema sljemenu ).

Konstrukcija krova se sastoji od pokrova krova ( nizozemski crijep ), letvica, prednapete ljepenke kao i evtl. toplinske izolacije/konta-letvice . U unutarnjem prostoru na donjoj strani ploče postavlja se odgovarajuća unutarnja žbuka. U poređenju s odgovarajućim krovnim konstrukcijama obloženim gipsanim pločama ovdje je garantiran visoki stupanj ravnosti površine.

U cilju toplinske zaštite u ljetnim mjesecima izražena je osim velike izolacijske sposobnosti -koja se povećava dodatnom izolacijom gornjeg dijela- i mogućnost akumuliranja topline. Ta mogućnost izjednačavanja osigurava zajedno s difuzijskom strukturom poroznog betona i visokim stupnjem postojanosti na vjetar vrlo ugodnu klimu prostora.

Masivna struktura omogućuje u području zvučne izolacije vrijednosti izolacije kao one na vanjskim zidovima.

U pogledu termičke zaštite od vatre postignuta je debljinom ploča od 10 cm klasa F90-A. Kod većih zahtjeva npr. vremenskog tijeka otpornosti na vatru od 180 minuta ( F 180-A), debljina ploča se može već prema formiranju fuga povećati za 2,5 odnosno 5 cm.

]]>